Search Results for author: Dewen Zeng

Found 25 papers, 5 papers with code

Achieving Fairness Through Channel Pruning for Dermatological Disease Diagnosis

1 code implementation14 May 2024 Qingpeng Kong, Ching-Hao Chiu, Dewen Zeng, Yu-Jen Chen, Tsung-Yi Ho, Jingtong Hu, Yiyu Shi

Numerous studies have revealed that deep learning-based medical image classification models may exhibit bias towards specific demographic attributes, such as race, gender, and age.

Fairness Image Classification +1

Learning to Skip for Language Modeling

no code implementations26 Nov 2023 Dewen Zeng, Nan Du, Tao Wang, Yuanzhong Xu, Tao Lei, Zhifeng Chen, Claire Cui

Overparameterized large-scale language models have impressive generalization performance of in-context few-shot learning.

Few-Shot Learning Language Modelling

Additional Positive Enables Better Representation Learning for Medical Images

no code implementations31 May 2023 Dewen Zeng, Yawen Wu, Xinrong Hu, Xiaowei Xu, Jingtong Hu, Yiyu Shi

This paper presents a new way to identify additional positive pairs for BYOL, a state-of-the-art (SOTA) self-supervised learning framework, to improve its representation learning ability.

Representation Learning Self-Supervised Learning +1

Biomedical image analysis competitions: The state of current participation practice

no code implementations16 Dec 2022 Matthias Eisenmann, Annika Reinke, Vivienn Weru, Minu Dietlinde Tizabi, Fabian Isensee, Tim J. Adler, Patrick Godau, Veronika Cheplygina, Michal Kozubek, Sharib Ali, Anubha Gupta, Jan Kybic, Alison Noble, Carlos Ortiz de Solórzano, Samiksha Pachade, Caroline Petitjean, Daniel Sage, Donglai Wei, Elizabeth Wilden, Deepak Alapatt, Vincent Andrearczyk, Ujjwal Baid, Spyridon Bakas, Niranjan Balu, Sophia Bano, Vivek Singh Bawa, Jorge Bernal, Sebastian Bodenstedt, Alessandro Casella, Jinwook Choi, Olivier Commowick, Marie Daum, Adrien Depeursinge, Reuben Dorent, Jan Egger, Hannah Eichhorn, Sandy Engelhardt, Melanie Ganz, Gabriel Girard, Lasse Hansen, Mattias Heinrich, Nicholas Heller, Alessa Hering, Arnaud Huaulmé, Hyunjeong Kim, Bennett Landman, Hongwei Bran Li, Jianning Li, Jun Ma, Anne Martel, Carlos Martín-Isla, Bjoern Menze, Chinedu Innocent Nwoye, Valentin Oreiller, Nicolas Padoy, Sarthak Pati, Kelly Payette, Carole Sudre, Kimberlin Van Wijnen, Armine Vardazaryan, Tom Vercauteren, Martin Wagner, Chuanbo Wang, Moi Hoon Yap, Zeyun Yu, Chun Yuan, Maximilian Zenk, Aneeq Zia, David Zimmerer, Rina Bao, Chanyeol Choi, Andrew Cohen, Oleh Dzyubachyk, Adrian Galdran, Tianyuan Gan, Tianqi Guo, Pradyumna Gupta, Mahmood Haithami, Edward Ho, Ikbeom Jang, Zhili Li, Zhengbo Luo, Filip Lux, Sokratis Makrogiannis, Dominik Müller, Young-tack Oh, Subeen Pang, Constantin Pape, Gorkem Polat, Charlotte Rosalie Reed, Kanghyun Ryu, Tim Scherr, Vajira Thambawita, Haoyu Wang, Xinliang Wang, Kele Xu, Hung Yeh, Doyeob Yeo, Yixuan Yuan, Yan Zeng, Xin Zhao, Julian Abbing, Jannes Adam, Nagesh Adluru, Niklas Agethen, Salman Ahmed, Yasmina Al Khalil, Mireia Alenyà, Esa Alhoniemi, Chengyang An, Talha Anwar, Tewodros Weldebirhan Arega, Netanell Avisdris, Dogu Baran Aydogan, Yingbin Bai, Maria Baldeon Calisto, Berke Doga Basaran, Marcel Beetz, Cheng Bian, Hao Bian, Kevin Blansit, Louise Bloch, Robert Bohnsack, Sara Bosticardo, Jack Breen, Mikael Brudfors, Raphael Brüngel, Mariano Cabezas, Alberto Cacciola, Zhiwei Chen, Yucong Chen, Daniel Tianming Chen, Minjeong Cho, Min-Kook Choi, Chuantao Xie Chuantao Xie, Dana Cobzas, Julien Cohen-Adad, Jorge Corral Acero, Sujit Kumar Das, Marcela de Oliveira, Hanqiu Deng, Guiming Dong, Lars Doorenbos, Cory Efird, Sergio Escalera, Di Fan, Mehdi Fatan Serj, Alexandre Fenneteau, Lucas Fidon, Patryk Filipiak, René Finzel, Nuno R. Freitas, Christoph M. Friedrich, Mitchell Fulton, Finn Gaida, Francesco Galati, Christoforos Galazis, Chang Hee Gan, Zheyao Gao, Shengbo Gao, Matej Gazda, Beerend Gerats, Neil Getty, Adam Gibicar, Ryan Gifford, Sajan Gohil, Maria Grammatikopoulou, Daniel Grzech, Orhun Güley, Timo Günnemann, Chunxu Guo, Sylvain Guy, Heonjin Ha, Luyi Han, Il Song Han, Ali Hatamizadeh, Tian He, Jimin Heo, Sebastian Hitziger, SeulGi Hong, Seungbum Hong, Rian Huang, Ziyan Huang, Markus Huellebrand, Stephan Huschauer, Mustaffa Hussain, Tomoo Inubushi, Ece Isik Polat, Mojtaba Jafaritadi, SeongHun Jeong, Bailiang Jian, Yuanhong Jiang, Zhifan Jiang, Yueming Jin, Smriti Joshi, Abdolrahim Kadkhodamohammadi, Reda Abdellah Kamraoui, Inha Kang, Junghwa Kang, Davood Karimi, April Khademi, Muhammad Irfan Khan, Suleiman A. Khan, Rishab Khantwal, Kwang-Ju Kim, Timothy Kline, Satoshi Kondo, Elina Kontio, Adrian Krenzer, Artem Kroviakov, Hugo Kuijf, Satyadwyoom Kumar, Francesco La Rosa, Abhi Lad, Doohee Lee, Minho Lee, Chiara Lena, Hao Li, Ling Li, Xingyu Li, Fuyuan Liao, Kuanlun Liao, Arlindo Limede Oliveira, Chaonan Lin, Shan Lin, Akis Linardos, Marius George Linguraru, Han Liu, Tao Liu, Di Liu, Yanling Liu, João Lourenço-Silva, Jingpei Lu, Jiangshan Lu, Imanol Luengo, Christina B. Lund, Huan Minh Luu, Yi Lv, Uzay Macar, Leon Maechler, Sina Mansour L., Kenji Marshall, Moona Mazher, Richard McKinley, Alfonso Medela, Felix Meissen, Mingyuan Meng, Dylan Miller, Seyed Hossein Mirjahanmardi, Arnab Mishra, Samir Mitha, Hassan Mohy-ud-Din, Tony Chi Wing Mok, Gowtham Krishnan Murugesan, Enamundram Naga Karthik, Sahil Nalawade, Jakub Nalepa, Mohamed Naser, Ramin Nateghi, Hammad Naveed, Quang-Minh Nguyen, Cuong Nguyen Quoc, Brennan Nichyporuk, Bruno Oliveira, David Owen, Jimut Bahan Pal, Junwen Pan, Wentao Pan, Winnie Pang, Bogyu Park, Vivek Pawar, Kamlesh Pawar, Michael Peven, Lena Philipp, Tomasz Pieciak, Szymon Plotka, Marcel Plutat, Fattaneh Pourakpour, Domen Preložnik, Kumaradevan Punithakumar, Abdul Qayyum, Sandro Queirós, Arman Rahmim, Salar Razavi, Jintao Ren, Mina Rezaei, Jonathan Adam Rico, ZunHyan Rieu, Markus Rink, Johannes Roth, Yusely Ruiz-Gonzalez, Numan Saeed, Anindo Saha, Mostafa Salem, Ricardo Sanchez-Matilla, Kurt Schilling, Wei Shao, Zhiqiang Shen, Ruize Shi, Pengcheng Shi, Daniel Sobotka, Théodore Soulier, Bella Specktor Fadida, Danail Stoyanov, Timothy Sum Hon Mun, Xiaowu Sun, Rong Tao, Franz Thaler, Antoine Théberge, Felix Thielke, Helena Torres, Kareem A. Wahid, Jiacheng Wang, Yifei Wang, Wei Wang, Xiong Wang, Jianhui Wen, Ning Wen, Marek Wodzinski, Ye Wu, Fangfang Xia, Tianqi Xiang, Chen Xiaofei, Lizhan Xu, Tingting Xue, Yuxuan Yang, Lin Yang, Kai Yao, Huifeng Yao, Amirsaeed Yazdani, Michael Yip, Hwanseung Yoo, Fereshteh Yousefirizi, Shunkai Yu, Lei Yu, Jonathan Zamora, Ramy Ashraf Zeineldin, Dewen Zeng, Jianpeng Zhang, Bokai Zhang, Jiapeng Zhang, Fan Zhang, Huahong Zhang, Zhongchen Zhao, Zixuan Zhao, Jiachen Zhao, Can Zhao, Qingshuo Zheng, Yuheng Zhi, Ziqi Zhou, Baosheng Zou, Klaus Maier-Hein, Paul F. Jäger, Annette Kopp-Schneider, Lena Maier-Hein

Of these, 84% were based on standard architectures.

Benchmarking

Federated Self-Supervised Contrastive Learning and Masked Autoencoder for Dermatological Disease Diagnosis

no code implementations24 Aug 2022 Yawen Wu, Dewen Zeng, Zhepeng Wang, Yi Sheng, Lei Yang, Alaina J. James, Yiyu Shi, Jingtong Hu

Self-supervised learning (SSL) methods, contrastive learning (CL) and masked autoencoders (MAE), can leverage the unlabeled data to pre-train models, followed by fine-tuning with limited labels.

Contrastive Learning Federated Learning +1

Distributed Contrastive Learning for Medical Image Segmentation

no code implementations7 Aug 2022 Yawen Wu, Dewen Zeng, Zhepeng Wang, Yiyu Shi, Jingtong Hu

However, when adopting CL in FL, the limited data diversity on each site makes federated contrastive learning (FCL) ineffective.

Contrastive Learning Federated Learning +4

Federated Contrastive Learning for Volumetric Medical Image Segmentation

no code implementations23 Apr 2022 Yawen Wu, Dewen Zeng, Zhepeng Wang, Yiyu Shi, Jingtong Hu

However, in medical imaging analysis, each site may only have a limited amount of data and labels, which makes learning ineffective.

Contrastive Learning Federated Learning +4

FairPrune: Achieving Fairness Through Pruning for Dermatological Disease Diagnosis

no code implementations4 Mar 2022 Yawen Wu, Dewen Zeng, Xiaowei Xu, Yiyu Shi, Jingtong Hu

By pruning the parameters based on this importance difference, we can reduce the accuracy difference between the privileged group and the unprivileged group to improve fairness without a large accuracy drop.

Fairness Image Classification +1

Synthetic Data Can Also Teach: Synthesizing Effective Data for Unsupervised Visual Representation Learning

no code implementations14 Feb 2022 Yawen Wu, Zhepeng Wang, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Jingtong Hu

To tackle this problem, we propose a data generation framework with two methods to improve CL training by joint sample generation and contrastive learning.

Contrastive Learning Representation Learning +2

Federated Contrastive Learning for Dermatological Disease Diagnosis via On-device Learning

no code implementations14 Feb 2022 Yawen Wu, Dewen Zeng, Zhepeng Wang, Yi Sheng, Lei Yang, Alaina J. James, Yiyu Shi, Jingtong Hu

The recently developed self-supervised learning approach, contrastive learning (CL), can leverage the unlabeled data to pre-train a model, after which the model is fine-tuned on limited labeled data for dermatological disease diagnosis.

Contrastive Learning Federated Learning +1

Decentralized Unsupervised Learning of Visual Representations

no code implementations21 Nov 2021 Yawen Wu, Zhepeng Wang, Dewen Zeng, Meng Li, Yiyu Shi, Jingtong Hu

To tackle this problem, we propose a collaborative contrastive learning framework consisting of two approaches: feature fusion and neighborhood matching, by which a unified feature space among clients is learned for better data representations.

Contrastive Learning Federated Learning +2

Data-Efficient Contrastive Learning by Differentiable Hard Sample and Hard Positive Pair Generation

no code implementations29 Sep 2021 Yawen Wu, Zhepeng Wang, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Jingtong Hu

In this way, the main model learns to cluster hard positives by pulling the representations of similar yet distinct samples together, by which the representations of similar samples are well-clustered and better representations can be learned.

Contrastive Learning Self-Supervised Learning

Federated Contrastive Representation Learning with Feature Fusion and Neighborhood Matching

no code implementations29 Sep 2021 Yawen Wu, Zhepeng Wang, Dewen Zeng, Meng Li, Yiyu Shi, Jingtong Hu

Federated learning (FL) enables distributed clients to learn a shared model for prediction while keeping the training data local on each client.

Contrastive Learning Federated Learning +2

Semi-supervised Contrastive Learning for Label-efficient Medical Image Segmentation

1 code implementation15 Sep 2021 Xinrong Hu, Dewen Zeng, Xiaowei Xu, Yiyu Shi

With different amounts of labeled data, our methods consistently outperform the state-of-the-art contrast-based methods and other semi-supervised learning techniques.

Contrastive Learning Image Segmentation +2

Contrastive Learning with Temporal Correlated Medical Images: A Case Study using Lung Segmentation in Chest X-Rays

1 code implementation7 Sep 2021 Dewen Zeng, John N. Kheir, Peng Zeng, Yiyu Shi

In this work, we use lung segmentation in chest X-rays as a case study and propose a contrastive learning framework with temporal correlated medical images, named CL-TCI, to learn superior encoders for initializing the segmentation network.

Contrastive Learning Image Segmentation +7

Segmentation with Multiple Acceptable Annotations: A Case Study of Myocardial Segmentation in Contrast Echocardiography

2 code implementations29 Jun 2021 Dewen Zeng, Mingqi Li, Yukun Ding, Xiaowei Xu, Qiu Xie, Ruixue Xu, Hongwen Fei, Meiping Huang, Jian Zhuang, Yiyu Shi

Experiment results on our clinical MCE data set demonstrate that the neural network trained with the proposed loss function outperforms those existing ones that try to obtain a unique ground truth from multiple annotations, both quantitatively and qualitatively.

Image Segmentation Segmentation +1

Enabling On-Device Self-Supervised Contrastive Learning With Selective Data Contrast

no code implementations7 Jun 2021 Yawen Wu, Zhepeng Wang, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Jingtong Hu

After a model is deployed on edge devices, it is desirable for these devices to learn from unlabeled data to continuously improve accuracy.

Contrastive Learning

Enabling Efficient On-Device Self-supervised Contrastive Learning by Data Selection

no code implementations1 Jan 2021 Yawen Wu, Zhepeng Wang, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Jingtong Hu

In this paper, we propose a framework to automatically select the most representative data from unlabeled input stream on-the-fly, which only requires the use of a small data buffer for dynamic learning.

Contrastive Learning

Myocardial Segmentation of Cardiac MRI Sequences with Temporal Consistency for Coronary Artery Disease Diagnosis

no code implementations29 Dec 2020 Yutian Chen, Xiaowei Xu, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Haiyun Yuan, Jian Zhuang, Yuhao Dong, Qianjun Jia, Meiping Huang

Coronary artery disease (CAD) is the most common cause of death globally, and its diagnosis is usually based on manual myocardial segmentation of Magnetic Resonance Imaging (MRI) sequences.

Segmentation

Towards Cardiac Intervention Assistance: Hardware-aware Neural Architecture Exploration for Real-Time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation

no code implementations17 Aug 2020 Dewen Zeng, Weiwen Jiang, Tianchen Wang, Xiaowei Xu, Haiyun Yuan, Meiping Huang, Jian Zhuang, Jingtong Hu, Yiyu Shi

Experimental results on ACDC MICCAI 2017 dataset demonstrate that our hardware-aware multi-scale NAS framework can reduce the latency by up to 3. 5 times and satisfy the real-time constraints, while still achieving competitive segmentation accuracy, compared with the state-of-the-art NAS segmentation framework.

MRI segmentation Neural Architecture Search +1

Accurate Congenital Heart Disease Model Generation for 3D Printing

no code implementations6 Jul 2019 Xiaowei Xu, Tianchen Wang, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Qianjun Jia, Haiyun Yuan, Meiping Huang, Jian Zhuang

3D printing has been widely adopted for clinical decision making and interventional planning of Congenital heart disease (CHD), while whole heart and great vessel segmentation is the most significant but time-consuming step in the model generation for 3D printing.

Anatomy Decision Making +2

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.