Search Results for author: Fufu Yu

Found 10 papers, 7 papers with code

Generalizable Person Search on Open-world User-Generated Video Content

no code implementations16 Oct 2023 Junjie Li, Guanshuo Wang, Yichao Yan, Fufu Yu, Qiong Jia, Jie Qin, Shouhong Ding, Xiaokang Yang

Person search is a challenging task that involves detecting and retrieving individuals from a large set of un-cropped scene images.

Domain Generalization Person Search

SoccerNet 2023 Challenges Results

2 code implementations12 Sep 2023 Anthony Cioppa, Silvio Giancola, Vladimir Somers, Floriane Magera, Xin Zhou, Hassan Mkhallati, Adrien Deliège, Jan Held, Carlos Hinojosa, Amir M. Mansourian, Pierre Miralles, Olivier Barnich, Christophe De Vleeschouwer, Alexandre Alahi, Bernard Ghanem, Marc Van Droogenbroeck, Abdullah Kamal, Adrien Maglo, Albert Clapés, Amr Abdelaziz, Artur Xarles, Astrid Orcesi, Atom Scott, Bin Liu, Byoungkwon Lim, Chen Chen, Fabian Deuser, Feng Yan, Fufu Yu, Gal Shitrit, Guanshuo Wang, Gyusik Choi, Hankyul Kim, Hao Guo, Hasby Fahrudin, Hidenari Koguchi, Håkan Ardö, Ibrahim Salah, Ido Yerushalmy, Iftikar Muhammad, Ikuma Uchida, Ishay Be'ery, Jaonary Rabarisoa, Jeongae Lee, Jiajun Fu, Jianqin Yin, Jinghang Xu, Jongho Nang, Julien Denize, Junjie Li, Junpei Zhang, Juntae Kim, Kamil Synowiec, Kenji Kobayashi, Kexin Zhang, Konrad Habel, Kota Nakajima, Licheng Jiao, Lin Ma, Lizhi Wang, Luping Wang, Menglong Li, Mengying Zhou, Mohamed Nasr, Mohamed Abdelwahed, Mykola Liashuha, Nikolay Falaleev, Norbert Oswald, Qiong Jia, Quoc-Cuong Pham, Ran Song, Romain Hérault, Rui Peng, Ruilong Chen, Ruixuan Liu, Ruslan Baikulov, Ryuto Fukushima, Sergio Escalera, Seungcheon Lee, Shimin Chen, Shouhong Ding, Taiga Someya, Thomas B. Moeslund, Tianjiao Li, Wei Shen, Wei zhang, Wei Li, Wei Dai, Weixin Luo, Wending Zhao, Wenjie Zhang, Xinquan Yang, Yanbiao Ma, Yeeun Joo, Yingsen Zeng, Yiyang Gan, Yongqiang Zhu, Yujie Zhong, Zheng Ruan, Zhiheng Li, Zhijian Huang, Ziyu Meng

More information on the tasks, challenges, and leaderboards are available on https://www. soccer-net. org.

Action Spotting Camera Calibration +3

Exploiting the Textual Potential from Vision-Language Pre-training for Text-based Person Search

no code implementations8 Mar 2023 Guanshuo Wang, Fufu Yu, Junjie Li, Qiong Jia, Shouhong Ding

Text-based Person Search (TPS), is targeted on retrieving pedestrians to match text descriptions instead of query images.

Attribute Person Search +2

SoccerNet 2022 Challenges Results

7 code implementations5 Oct 2022 Silvio Giancola, Anthony Cioppa, Adrien Deliège, Floriane Magera, Vladimir Somers, Le Kang, Xin Zhou, Olivier Barnich, Christophe De Vleeschouwer, Alexandre Alahi, Bernard Ghanem, Marc Van Droogenbroeck, Abdulrahman Darwish, Adrien Maglo, Albert Clapés, Andreas Luyts, Andrei Boiarov, Artur Xarles, Astrid Orcesi, Avijit Shah, Baoyu Fan, Bharath Comandur, Chen Chen, Chen Zhang, Chen Zhao, Chengzhi Lin, Cheuk-Yiu Chan, Chun Chuen Hui, Dengjie Li, Fan Yang, Fan Liang, Fang Da, Feng Yan, Fufu Yu, Guanshuo Wang, H. Anthony Chan, He Zhu, Hongwei Kan, Jiaming Chu, Jianming Hu, Jianyang Gu, Jin Chen, João V. B. Soares, Jonas Theiner, Jorge De Corte, José Henrique Brito, Jun Zhang, Junjie Li, Junwei Liang, Leqi Shen, Lin Ma, Lingchi Chen, Miguel Santos Marques, Mike Azatov, Nikita Kasatkin, Ning Wang, Qiong Jia, Quoc Cuong Pham, Ralph Ewerth, Ran Song, RenGang Li, Rikke Gade, Ruben Debien, Runze Zhang, Sangrok Lee, Sergio Escalera, Shan Jiang, Shigeyuki Odashima, Shimin Chen, Shoichi Masui, Shouhong Ding, Sin-wai Chan, Siyu Chen, Tallal El-Shabrawy, Tao He, Thomas B. Moeslund, Wan-Chi Siu, Wei zhang, Wei Li, Xiangwei Wang, Xiao Tan, Xiaochuan Li, Xiaolin Wei, Xiaoqing Ye, Xing Liu, Xinying Wang, Yandong Guo, YaQian Zhao, Yi Yu, YingYing Li, Yue He, Yujie Zhong, Zhenhua Guo, Zhiheng Li

The SoccerNet 2022 challenges were the second annual video understanding challenges organized by the SoccerNet team.

Action Spotting Camera Calibration +3

Domain Adaptive Person Search

2 code implementations25 Jul 2022 Junjie Li, Yichao Yan, Guanshuo Wang, Fufu Yu, Qiong Jia, Shouhong Ding

In this paper, we take a further step and present Domain Adaptive Person Search (DAPS), which aims to generalize the model from a labeled source domain to the unlabeled target domain.

Pedestrian Detection Person Re-Identification +1

Solution for Large-scale Long-tailed Recognition with Noisy Labels

1 code implementation20 Jun 2021 Yuqiao Xian, Jia-Xin Zhuang, Fufu Yu

This is a technical report for CVPR 2021 AliProducts Challenge.

Ask&Confirm: Active Detail Enriching for Cross-Modal Retrieval with Partial Query

1 code implementation ICCV 2021 Guanyu Cai, Jun Zhang, Xinyang Jiang, Yifei Gong, Lianghua He, Fufu Yu, Pai Peng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Xing Sun

However, the performance of existing methods suffers in real life since the user is likely to provide an incomplete description of an image, which often leads to results filled with false positives that fit the incomplete description.

Cross-Modal Retrieval Image Retrieval +1

Learning To Know Where To See: A Visibility-Aware Approach for Occluded Person Re-Identification

no code implementations ICCV 2021 Jinrui Yang, Jiawei Zhang, Fufu Yu, Xinyang Jiang, Mengdan Zhang, Xing Sun, Ying-Cong Chen, Wei-Shi Zheng

Several mainstream methods utilize extra cues (e. g., human pose information) to distinguish human parts from obstacles to alleviate the occlusion problem.

Person Re-Identification

One for More: Selecting Generalizable Samples for Generalizable ReID Model

1 code implementation10 Dec 2020 Enwei Zhang, Xinyang Jiang, Hao Cheng, AnCong Wu, Fufu Yu, Ke Li, Xiaowei Guo, Feng Zheng, Wei-Shi Zheng, Xing Sun

Current training objectives of existing person Re-IDentification (ReID) models only ensure that the loss of the model decreases on selected training batch, with no regards to the performance on samples outside the batch.

Person Re-Identification

Devil's in the Details: Aligning Visual Clues for Conditional Embedding in Person Re-Identification

1 code implementation11 Sep 2020 Fufu Yu, Xinyang Jiang, Yifei Gong, Shizhen Zhao, Xiaowei Guo, Wei-Shi Zheng, Feng Zheng, Xing Sun

Secondly, the Conditional Feature Embedding requires the overall feature of a query image to be dynamically adjusted based on the gallery image it matches, while most of the existing methods ignore the reference images.

Person Re-Identification

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.