Search Results for author: Julien Cohen-Adad

Found 28 papers, 15 papers with code

Enhancing Medical Image Segmentation with TransCeption: A Multi-Scale Feature Fusion Approach

1 code implementation25 Jan 2023 Reza Azad, Yiwei Jia, Ehsan Khodapanah Aghdam, Julien Cohen-Adad, Dorit Merhof

(3) In contrast to a bridge that only contains token-wise self-attention, we propose a Dual Transformer Bridge that also includes channel-wise self-attention to exploit correlations between scales at different stages from a dual perspective.

Image Segmentation Lesion Segmentation +2

Biomedical image analysis competitions: The state of current participation practice

no code implementations16 Dec 2022 Matthias Eisenmann, Annika Reinke, Vivienn Weru, Minu Dietlinde Tizabi, Fabian Isensee, Tim J. Adler, Patrick Godau, Veronika Cheplygina, Michal Kozubek, Sharib Ali, Anubha Gupta, Jan Kybic, Alison Noble, Carlos Ortiz de Solórzano, Samiksha Pachade, Caroline Petitjean, Daniel Sage, Donglai Wei, Elizabeth Wilden, Deepak Alapatt, Vincent Andrearczyk, Ujjwal Baid, Spyridon Bakas, Niranjan Balu, Sophia Bano, Vivek Singh Bawa, Jorge Bernal, Sebastian Bodenstedt, Alessandro Casella, Jinwook Choi, Olivier Commowick, Marie Daum, Adrien Depeursinge, Reuben Dorent, Jan Egger, Hannah Eichhorn, Sandy Engelhardt, Melanie Ganz, Gabriel Girard, Lasse Hansen, Mattias Heinrich, Nicholas Heller, Alessa Hering, Arnaud Huaulmé, Hyunjeong Kim, Bennett Landman, Hongwei Bran Li, Jianning Li, Jun Ma, Anne Martel, Carlos Martín-Isla, Bjoern Menze, Chinedu Innocent Nwoye, Valentin Oreiller, Nicolas Padoy, Sarthak Pati, Kelly Payette, Carole Sudre, Kimberlin Van Wijnen, Armine Vardazaryan, Tom Vercauteren, Martin Wagner, Chuanbo Wang, Moi Hoon Yap, Zeyun Yu, Chun Yuan, Maximilian Zenk, Aneeq Zia, David Zimmerer, Rina Bao, Chanyeol Choi, Andrew Cohen, Oleh Dzyubachyk, Adrian Galdran, Tianyuan Gan, Tianqi Guo, Pradyumna Gupta, Mahmood Haithami, Edward Ho, Ikbeom Jang, Zhili Li, Zhengbo Luo, Filip Lux, Sokratis Makrogiannis, Dominik Müller, Young-tack Oh, Subeen Pang, Constantin Pape, Gorkem Polat, Charlotte Rosalie Reed, Kanghyun Ryu, Tim Scherr, Vajira Thambawita, Haoyu Wang, Xinliang Wang, Kele Xu, Hung Yeh, Doyeob Yeo, Yixuan Yuan, Yan Zeng, Xin Zhao, Julian Abbing, Jannes Adam, Nagesh Adluru, Niklas Agethen, Salman Ahmed, Yasmina Al Khalil, Mireia Alenyà, Esa Alhoniemi, Chengyang An, Talha Anwar, Tewodros Weldebirhan Arega, Netanell Avisdris, Dogu Baran Aydogan, Yingbin Bai, Maria Baldeon Calisto, Berke Doga Basaran, Marcel Beetz, Cheng Bian, Hao Bian, Kevin Blansit, Louise Bloch, Robert Bohnsack, Sara Bosticardo, Jack Breen, Mikael Brudfors, Raphael Brüngel, Mariano Cabezas, Alberto Cacciola, Zhiwei Chen, Yucong Chen, Daniel Tianming Chen, Minjeong Cho, Min-Kook Choi, Chuantao Xie Chuantao Xie, Dana Cobzas, Julien Cohen-Adad, Jorge Corral Acero, Sujit Kumar Das, Marcela de Oliveira, Hanqiu Deng, Guiming Dong, Lars Doorenbos, Cory Efird, Di Fan, Mehdi Fatan Serj, Alexandre Fenneteau, Lucas Fidon, Patryk Filipiak, René Finzel, Nuno R. Freitas, Christoph M. Friedrich, Mitchell Fulton, Finn Gaida, Francesco Galati, Christoforos Galazis, Chang Hee Gan, Zheyao Gao, Shengbo Gao, Matej Gazda, Beerend Gerats, Neil Getty, Adam Gibicar, Ryan Gifford, Sajan Gohil, Maria Grammatikopoulou, Daniel Grzech, Orhun Güley, Timo Günnemann, Chunxu Guo, Sylvain Guy, Heonjin Ha, Luyi Han, Il Song Han, Ali Hatamizadeh, Tian He, Jimin Heo, Sebastian Hitziger, SeulGi Hong, Seungbum Hong, Rian Huang, Ziyan Huang, Markus Huellebrand, Stephan Huschauer, Mustaffa Hussain, Tomoo Inubushi, Ece Isik Polat, Mojtaba Jafaritadi, SeongHun Jeong, Bailiang Jian, Yuanhong Jiang, Zhifan Jiang, Yueming Jin, Smriti Joshi, Abdolrahim Kadkhodamohammadi, Reda Abdellah Kamraoui, Inha Kang, Junghwa Kang, Davood Karimi, April Khademi, Muhammad Irfan Khan, Suleiman A. Khan, Rishab Khantwal, Kwang-Ju Kim, Timothy Kline, Satoshi Kondo, Elina Kontio, Adrian Krenzer, Artem Kroviakov, Hugo Kuijf, Satyadwyoom Kumar, Francesco La Rosa, Abhi Lad, Doohee Lee, Minho Lee, Chiara Lena, Hao Li, Ling Li, Xingyu Li, Fuyuan Liao, Kuanlun Liao, Arlindo Limede Oliveira, Chaonan Lin, Shan Lin, Akis Linardos, Marius George Linguraru, Han Liu, Tao Liu, Di Liu, Yanling Liu, João Lourenço-Silva, Jingpei Lu, Jiangshan Lu, Imanol Luengo, Christina B. Lund, Huan Minh Luu, Yi Lv, Uzay Macar, Leon Maechler, Sina Mansour L., Kenji Marshall, Moona Mazher, Richard McKinley, Alfonso Medela, Felix Meissen, Mingyuan Meng, Dylan Miller, Seyed Hossein Mirjahanmardi, Arnab Mishra, Samir Mitha, Hassan Mohy-ud-Din, Tony Chi Wing Mok, Gowtham Krishnan Murugesan, Enamundram Naga Karthik, Sahil Nalawade, Jakub Nalepa, Mohamed Naser, Ramin Nateghi, Hammad Naveed, Quang-Minh Nguyen, Cuong Nguyen Quoc, Brennan Nichyporuk, Bruno Oliveira, David Owen, Jimut Bahan Pal, Junwen Pan, Wentao Pan, Winnie Pang, Bogyu Park, Vivek Pawar, Kamlesh Pawar, Michael Peven, Lena Philipp, Tomasz Pieciak, Szymon Plotka, Marcel Plutat, Fattaneh Pourakpour, Domen Preložnik, Kumaradevan Punithakumar, Abdul Qayyum, Sandro Queirós, Arman Rahmim, Salar Razavi, Jintao Ren, Mina Rezaei, Jonathan Adam Rico, ZunHyan Rieu, Markus Rink, Johannes Roth, Yusely Ruiz-Gonzalez, Numan Saeed, Anindo Saha, Mostafa Salem, Ricardo Sanchez-Matilla, Kurt Schilling, Wei Shao, Zhiqiang Shen, Ruize Shi, Pengcheng Shi, Daniel Sobotka, Théodore Soulier, Bella Specktor Fadida, Danail Stoyanov, Timothy Sum Hon Mun, Xiaowu Sun, Rong Tao, Franz Thaler, Antoine Théberge, Felix Thielke, Helena Torres, Kareem A. Wahid, Jiacheng Wang, Yifei Wang, Wei Wang, Xiong Wang, Jianhui Wen, Ning Wen, Marek Wodzinski, Ye Wu, Fangfang Xia, Tianqi Xiang, Chen Xiaofei, Lizhan Xu, Tingting Xue, Yuxuan Yang, Lin Yang, Kai Yao, Huifeng Yao, Amirsaeed Yazdani, Michael Yip, Hwanseung Yoo, Fereshteh Yousefirizi, Shunkai Yu, Lei Yu, Jonathan Zamora, Ramy Ashraf Zeineldin, Dewen Zeng, Jianpeng Zhang, Bokai Zhang, Jiapeng Zhang, Fan Zhang, Huahong Zhang, Zhongchen Zhao, Zixuan Zhao, Jiachen Zhao, Can Zhao, Qingshuo Zheng, Yuheng Zhi, Ziqi Zhou, Baosheng Zou, Klaus Maier-Hein, Paul F. Jäger, Annette Kopp-Schneider, Lena Maier-Hein

Of these, 84% were based on standard architectures.

Benchmarking

Intervertebral Disc Labeling With Learning Shape Information, A Look Once Approach

no code implementations6 Apr 2022 Reza Azad, Moein Heidari, Julien Cohen-Adad, Ehsan Adeli, Dorit Merhof

Accurate and automatic segmentation of intervertebral discs from medical images is a critical task for the assessment of spine-related diseases such as osteoporosis, vertebral fractures, and intervertebral disc herniation.

Medical Image Segmentation on MRI Images with Missing Modalities: A Review

no code implementations11 Mar 2022 Reza Azad, Nika Khosravi, Mohammad Dehghanmanshadi, Julien Cohen-Adad, Dorit Merhof

Dealing with missing modalities in Magnetic Resonance Imaging (MRI) and overcoming their negative repercussions is considered a hurdle in biomedical imaging.

Image Generation Image Segmentation +3

Label fusion and training methods for reliable representation of inter-rater uncertainty

no code implementations15 Feb 2022 Andreanne Lemay, Charley Gros, Enamundram Naga Karthik, Julien Cohen-Adad

Each label fusion method is studied using both the conventional training framework and the recently published SoftSeg framework that limits information loss by treating the segmentation task as a regression.

2D Multi-Class Model for Gray and White Matter Segmentation of the Cervical Spinal Cord at 7T

1 code implementation13 Oct 2021 Nilser J. Laines Medina, Charley Gros, Julien Cohen-Adad, Virginie Callot, Arnaud Le Troter

The spinal cord (SC), which conveys information between the brain and the peripheral nervous system, plays a key role in various neurological disorders such as multiple sclerosis (MS) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS), in which both gray matter (GM) and white matter (WM) may be impaired.

Data Augmentation

Team NeuroPoly: Description of the Pipelines for the MICCAI 2021 MS New Lesions Segmentation Challenge

1 code implementation12 Sep 2021 Uzay Macar, Enamundram Naga Karthik, Charley Gros, Andréanne Lemay, Julien Cohen-Adad

This paper gives a detailed description of the pipelines used for the 2nd edition of the MICCAI 2021 Challenge on Multiple Sclerosis Lesion Segmentation.

Lesion Segmentation

Stacked Hourglass Network with a Multi-level Attention Mechanism: Where to Look for Intervertebral Disc Labeling

1 code implementation14 Aug 2021 Reza Azad, Lucas Rouhier, Julien Cohen-Adad

To further improve the performance of the proposed method, we propose a skeleton-based search space to reduce false positive detection.

Pose Estimation Semantic Segmentation

Evaluation of distortion correction methods in diffusion MRI of the spinal cord

no code implementations9 Aug 2021 Haykel Snoussi, Julien Cohen-Adad, Olivier Commowick, Benoit Combes, Elise Bannier, Soizic Leguy, Anne Kerbrat, Christian Barillot, Emmanuel Caruyer

Besides, subjective evaluation of the quality of the correction of healthy subjects images was performed by three expert raters.

Effectiveness of regional diffusion MRI measures in distinguishing multiple sclerosis abnormalities within the cervical spinal cord

no code implementations9 Aug 2021 Haykel Snoussi, Julien Cohen-Adad, Olivier Commowick, Benoit Combes, Elise Bannier, Slimane Tounekti, Anne Kerbrat, Christian Barillot, Emmanuel Caruyer

The diffusion-based metrics involved are extracted from the diffusion tensor imaging and Ball-and-Stick models and quantified for every cervical vertebral level using a collection of image processing methods and an atlas-based approach.

Reproducibility and Evolution of Diffusion MRI Measurements within the Cervical Spinal Cord in Multiple Sclerosis

no code implementations8 Aug 2021 Haykel Snoussi, Emmanuel Caruyer, Benoit Combes, Olivier Commowick, Elise Bannier, Anne Kerbrat, Julien Cohen-Adad, Christian Barillot

In Multiple Sclerosis (MS), there is a large discrepancy between the clinical observations and how the pathology is exhibited on brain images, this is known as the clinical-radiological paradox (CRP).

Impact of individual rater style on deep learning uncertainty in medical imaging segmentation

no code implementations5 May 2021 Olivier Vincent, Charley Gros, Julien Cohen-Adad

While multiple studies have explored the relation between inter-rater variability and deep learning model uncertainty in medical segmentation tasks, little is known about the impact of individual rater style.

Medical Image Segmentation

Multiclass Spinal Cord Tumor Segmentation on MRI with Deep Learning

no code implementations23 Dec 2020 Andreanne Lemay, Charley Gros, Zhizheng Zhuo, Jie Zhang, Yunyun Duan, Julien Cohen-Adad, Yaou Liu

To the best of our knowledge, this is the first fully automatic deep learning model for spinal cord tumor segmentation.

Tumor Segmentation

SoftSeg: Advantages of soft versus binary training for image segmentation

no code implementations18 Nov 2020 Charley Gros, Andreanne Lemay, Julien Cohen-Adad

SoftSeg produces consistent soft predictions at tissues' interfaces and shows an increased sensitivity for small objects.

Binarization Brain Tumor Segmentation +5

ivadomed: A Medical Imaging Deep Learning Toolbox

1 code implementation20 Oct 2020 Charley Gros, Andreanne Lemay, Olivier Vincent, Lucas Rouhier, Anthime Bucquet, Joseph Paul Cohen, Julien Cohen-Adad

ivadomed is an open-source Python package for designing, end-to-end training, and evaluating deep learning models applied to medical imaging data.

object-detection Object Detection +1

Spine intervertebral disc labeling using a fully convolutional redundant counting model

1 code implementation MIDL 2019 Lucas Rouhier, Francisco Perdigon Romero, Joseph Paul Cohen, Julien Cohen-Adad

Labeling intervertebral discs is relevant as it notably enables clinicians to understand the relationship between a patient's symptoms (pain, paralysis) and the exact level of spinal cord injury.

Deep Semantic Segmentation of Natural and Medical Images: A Review

no code implementations16 Oct 2019 Saeid Asgari Taghanaki, Kumar Abhishek, Joseph Paul Cohen, Julien Cohen-Adad, Ghassan Hamarneh

The semantic image segmentation task consists of classifying each pixel of an image into an instance, where each instance corresponds to a class.

Image Segmentation Medical Image Segmentation +2

U-Net Fixed-Point Quantization for Medical Image Segmentation

2 code implementations2 Aug 2019 MohammadHossein AskariHemmat, Sina Honari, Lucas Rouhier, Christian S. Perone, Julien Cohen-Adad, Yvon Savaria, Jean-Pierre David

We then apply our quantization algorithm to three datasets: (1) the Spinal Cord Gray Matter Segmentation (GM), (2) the ISBI challenge for segmentation of neuronal structures in Electron Microscopic (EM), and (3) the public National Institute of Health (NIH) dataset for pancreas segmentation in abdominal CT scans.

Image Segmentation Pancreas Segmentation +2

Unsupervised domain adaptation for medical imaging segmentation with self-ensembling

1 code implementation14 Nov 2018 Christian S. Perone, Pedro Ballester, Rodrigo C. Barros, Julien Cohen-Adad

Recent advances in deep learning methods have come to define the state-of-the-art for many medical imaging applications, surpassing even human judgment in several tasks.

Medical Image Segmentation Semantic Segmentation +1

Deep semi-supervised segmentation with weight-averaged consistency targets

no code implementations12 Jul 2018 Christian S. Perone, Julien Cohen-Adad

Recently proposed techniques for semi-supervised learning such as Temporal Ensembling and Mean Teacher have achieved state-of-the-art results in many important classification benchmarks.

Data Augmentation General Classification +1

AxonDeepSeg: automatic axon and myelin segmentation from microscopy data using convolutional neural networks

1 code implementation Nature Scientific Reports 2018 Aldo Zaimi, Maxime Wabartha, Victor Herman, Pierre-Louis Antonsanti, Christian Samuel Perone, Julien Cohen-Adad

Segmentation of axon and myelin from microscopy images of the nervous system provides useful quantitative information about the tissue microstructure, such as axon density and myelin thickness.

Spinal cord gray matter segmentation using deep dilated convolutions

1 code implementation2 Oct 2017 Christian S. Perone, Evan Calabrese, Julien Cohen-Adad

Gray matter (GM) tissue changes have been associated with a wide range of neurological disorders and was also recently found relevant as a biomarker for disability in amyotrophic lateral sclerosis.

Medical Image Segmentation Spinal Cord Gray Matter - Segmentation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.