Search Results for author: Mengyuan Li

Found 8 papers, 2 papers with code

Mask Conditional Synthetic Satellite Imagery

1 code implementation8 Feb 2023 Van Anh Le, Varshini Reddy, Zixi Chen, Mengyuan Li, Xinran Tang, Anthony Ortiz, Simone Fobi Nsutezo, Caleb Robinson

In this paper we propose a mask-conditional synthetic image generation model for creating synthetic satellite imagery datasets.

Data Augmentation Image Generation

Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

2 code implementations7 Nov 2022 Andrey Ignatov, Radu Timofte, Maurizio Denna, Abdel Younes, Ganzorig Gankhuyag, Jingang Huh, Myeong Kyun Kim, Kihwan Yoon, Hyeon-Cheol Moon, Seungho Lee, Yoonsik Choe, Jinwoo Jeong, Sungjei Kim, Maciej Smyl, Tomasz Latkowski, Pawel Kubik, Michal Sokolski, Yujie Ma, Jiahao Chao, Zhou Zhou, Hongfan Gao, Zhengfeng Yang, Zhenbing Zeng, Zhengyang Zhuge, Chenghua Li, Dan Zhu, Mengdi Sun, Ran Duan, Yan Gao, Lingshun Kong, Long Sun, Xiang Li, Xingdong Zhang, Jiawei Zhang, Yaqi Wu, Jinshan Pan, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Feng Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Hojin Cho, Steve Kim, Huaen Li, Yanbo Ma, Ziwei Luo, Youwei Li, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu, Lize Zhang, Zhikai Zong, Jeremy Kwon, Junxi Zhang, Mengyuan Li, Nianxiang Fu, Guanchen Ding, Han Zhu, Zhenzhong Chen, Gen Li, Yuanfan Zhang, Lei Sun, Dafeng Zhang, Neo Yang, Fitz Liu, Jerry Zhao, Mustafa Ayazoglu, Bahri Batuhan Bilecen, Shota Hirose, Kasidis Arunruangsirilert, Luo Ao, Ho Chun Leung, Andrew Wei, Jie Liu, Qiang Liu, Dahai Yu, Ao Li, Lei Luo, Ce Zhu, Seongmin Hong, Dongwon Park, Joonhee Lee, Byeong Hyun Lee, Seunggyu Lee, Se Young Chun, Ruiyuan He, Xuhao Jiang, Haihang Ruan, Xinjian Zhang, Jing Liu, Garas Gendy, Nabil Sabor, Jingchao Hou, Guanghui He

While numerous solutions have been proposed for this problem in the past, they are usually not compatible with low-power mobile NPUs having many computational and memory constraints.

Image Super-Resolution

Associative Memory Based Experience Replay for Deep Reinforcement Learning

no code implementations16 Jul 2022 Mengyuan Li, Arman Kazemi, Ann Franchesca Laguna, X. Sharon Hu

AMPER replaces the widely-used time-costly tree-traversal-based priority sampling in PER while preserving the learning performance.

reinforcement-learning Reinforcement Learning (RL)

Guiding Variational Response Generator to Exploit Persona

no code implementations ACL 2020 Bowen Wu, Mengyuan Li, Zongsheng Wang, Yifu Chen, Derek Wong, Qihang Feng, Junhong Huang, Baoxun Wang

Leveraging persona information of users in Neural Response Generators (NRG) to perform personalized conversations has been considered as an attractive and important topic in the research of conversational agents over the past few years.

Response Generation

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.