Search Results for author: Tong Tong

Found 18 papers, 11 papers with code

ASteISR: Adapting Single Image Super-resolution Pre-trained Model for Efficient Stereo Image Super-resolution

no code implementations4 Jul 2024 Yuanbo Zhou, Yuyang Xue, Wei Deng, Xinlin Zhang, Qinquan Gao, Tong Tong

Compared to the more complicated full fine-tuning approach, our method reduces training time and memory consumption by 57% and 15%, respectively.

Stereo Image Super-Resolution

NTIRE 2024 Challenge on Low Light Image Enhancement: Methods and Results

3 code implementations22 Apr 2024 Xiaoning Liu, Zongwei Wu, Ao Li, Florin-Alexandru Vasluianu, Yulun Zhang, Shuhang Gu, Le Zhang, Ce Zhu, Radu Timofte, Zhi Jin, Hongjun Wu, Chenxi Wang, Haitao Ling, Yuanhao Cai, Hao Bian, Yuxin Zheng, Jing Lin, Alan Yuille, Ben Shao, Jin Guo, Tianli Liu, Mohao Wu, Yixu Feng, Shuo Hou, Haotian Lin, Yu Zhu, Peng Wu, Wei Dong, Jinqiu Sun, Yanning Zhang, Qingsen Yan, Wenbin Zou, Weipeng Yang, Yunxiang Li, Qiaomu Wei, Tian Ye, Sixiang Chen, Zhao Zhang, Suiyi Zhao, Bo wang, Yan Luo, Zhichao Zuo, Mingshen Wang, Junhu Wang, Yanyan Wei, Xiaopeng Sun, Yu Gao, Jiancheng Huang, Hongming Chen, Xiang Chen, Hui Tang, Yuanbin Chen, Yuanbo Zhou, Xinwei Dai, Xintao Qiu, Wei Deng, Qinquan Gao, Tong Tong, Mingjia Li, Jin Hu, Xinyu He, Xiaojie Guo, sabarinathan, K Uma, A Sasithradevi, B Sathya Bama, S. Mohamed Mansoor Roomi, V. Srivatsav, Jinjuan Wang, Long Sun, Qiuying Chen, Jiahong Shao, Yizhi Zhang, Marcos V. Conde, Daniel Feijoo, Juan C. Benito, Alvaro García, Jaeho Lee, Seongwan Kim, Sharif S M A, Nodirkhuja Khujaev, Roman Tsoy, Ali Murtaza, Uswah Khairuddin, Ahmad 'Athif Mohd Faudzi, Sampada Malagi, Amogh Joshi, Nikhil Akalwadi, Chaitra Desai, Ramesh Ashok Tabib, Uma Mudenagudi, Wenyi Lian, Wenjing Lian, Jagadeesh Kalyanshetti, Vijayalaxmi Ashok Aralikatti, Palani Yashaswini, Nitish Upasi, Dikshit Hegde, Ujwala Patil, Sujata C, Xingzhuo Yan, Wei Hao, Minghan Fu, Pooja Choksy, Anjali Sarvaiya, Kishor Upla, Kiran Raja, Hailong Yan, Yunkai Zhang, Baiang Li, Jingyi Zhang, Huan Zheng

This paper reviews the NTIRE 2024 low light image enhancement challenge, highlighting the proposed solutions and results.

4k Low-Light Image Enhancement +1

Innovative Quantitative Analysis for Disease Progression Assessment in Familial Cerebral Cavernous Malformations

no code implementations23 Mar 2024 Ruige Zong, Tao Wang, Chunwang Li, Xinlin Zhang, Yuanbin Chen, Longxuan Zhao, Qixuan Li, Qinquan Gao, Dezhi Kang, Fuxin Lin, Tong Tong

To alleviate this problem, we propose a quantitative statistical framework for FCCM, comprising an efficient annotation module, an FCCM lesion segmentation module, and an FCCM lesion quantitative statistics module.

Decision Making Image Registration +1

A Parameterized Generative Adversarial Network Using Cyclic Projection for Explainable Medical Image Classification

1 code implementation24 Nov 2023 Xiangyu Xiong, Yue Sun, Xiaohong Liu, Chan-Tong Lam, Tong Tong, Hao Chen, Qinquan Gao, Wei Ke, Tao Tan

Although current data augmentation methods are successful to alleviate the data insufficiency, conventional augmentation are primarily intra-domain while advanced generative adversarial networks (GANs) generate images remaining uncertain, particularly in small-scale datasets.

Data Augmentation Generative Adversarial Network +2

Pseudo Label-Guided Data Fusion and Output Consistency for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

1 code implementation17 Nov 2023 Tao Wang, Yuanbin Chen, Xinlin Zhang, Yuanbo Zhou, Junlin Lan, Bizhe Bai, Tao Tan, Min Du, Qinquan Gao, Tong Tong

Inspired by semi-supervised algorithms that use both labeled and unlabeled data for training, we propose the PLGDF framework, which builds upon the mean teacher network for segmenting medical images with less annotation.

Decoder Image Segmentation +4

Dual-Decoder Consistency via Pseudo-Labels Guided Data Augmentation for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

1 code implementation31 Aug 2023 Yuanbin Chen, Tao Wang, Hui Tang, Longxuan Zhao, Ruige Zong, Shun Chen, Tao Tan, Xinlin Zhang, Tong Tong

In this paper, we present a novel semi-supervised learning method, Dual-Decoder Consistency via Pseudo-Labels Guided Data Augmentation (DCPA), for medical image segmentation.

Data Augmentation Decoder +4

PCDAL: A Perturbation Consistency-Driven Active Learning Approach for Medical Image Segmentation and Classification

1 code implementation29 Jun 2023 Tao Wang, Xinlin Zhang, Yuanbo Zhou, Junlin Lan, Tao Tan, Min Du, Qinquan Gao, Tong Tong

To address this limitation, we propose an AL-based method that can be simultaneously applied to 2D medical image classification, segmentation, and 3D medical image segmentation tasks.

Active Learning Image Classification +5

Architecture Disentanglement for Deep Neural Networks

1 code implementation ICCV 2021 Jie Hu, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Tong Tong, Shengchuan Zhang, Ke Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Ling Shao

Based on the experimental results, we present three new findings that provide fresh insights into the inner logic of DNNs.

AutoML Disentanglement

Stain Style Transfer using Transitive Adversarial Networks

no code implementations23 Oct 2019 Shaojin Cai, Yuyang Xue3 Qinquan Gao, Min Du, Gang Chen, Hejun Zhang, Tong Tong

It is not necessary for an expert to pick a representative reference slide in the proposed TAN method.

Style Transfer

Diagnosis of Alzheimer's Disease via Multi-modality 3D Convolutional Neural Network

no code implementations26 Feb 2019 Yechong Huang, Jiahang Xu, Yuncheng Zhou, Tong Tong, Xiahai Zhuang, the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

In this paper, we propose a novel convolutional neural network (CNN) to fuse the multi-modality information including T1-MRI and FDG-PDT images around the hippocampal area for the diagnosis of AD.

Image Classification

Enhancement Mask for Hippocampus Detection and Segmentation

no code implementations12 Feb 2019 Dengsheng Chen, Wenxi Liu, You Huang, Tong Tong, Yuanlong Yu

Detection and segmentation of the hippocampal structures in volumetric brain images is a challenging problem in the area of medical imaging.

Hippocampus Segmentation

Image Super-Resolution Using Dense Skip Connections

1 code implementation ICCV 2017 Tong Tong, Gen Li, Xiejie Liu, Qinquan Gao

In this study, we present a novel single-image super-resolution method by introducing dense skip connections in a very deep network.

Computational Efficiency Image Super-Resolution

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.