Search Results for author: Xiaopeng Sun

Found 9 papers, 5 papers with code

Matten: Video Generation with Mamba-Attention

no code implementations5 May 2024 Yu Gao, Jiancheng Huang, Xiaopeng Sun, Zequn Jie, Yujie Zhong, Lin Ma

In this paper, we introduce Matten, a cutting-edge latent diffusion model with Mamba-Attention architecture for video generation.

Video Generation

NTIRE 2024 Challenge on Low Light Image Enhancement: Methods and Results

3 code implementations22 Apr 2024 Xiaoning Liu, Zongwei Wu, Ao Li, Florin-Alexandru Vasluianu, Yulun Zhang, Shuhang Gu, Le Zhang, Ce Zhu, Radu Timofte, Zhi Jin, Hongjun Wu, Chenxi Wang, Haitao Ling, Yuanhao Cai, Hao Bian, Yuxin Zheng, Jing Lin, Alan Yuille, Ben Shao, Jin Guo, Tianli Liu, Mohao Wu, Yixu Feng, Shuo Hou, Haotian Lin, Yu Zhu, Peng Wu, Wei Dong, Jinqiu Sun, Yanning Zhang, Qingsen Yan, Wenbin Zou, Weipeng Yang, Yunxiang Li, Qiaomu Wei, Tian Ye, Sixiang Chen, Zhao Zhang, Suiyi Zhao, Bo wang, Yan Luo, Zhichao Zuo, Mingshen Wang, Junhu Wang, Yanyan Wei, Xiaopeng Sun, Yu Gao, Jiancheng Huang, Hongming Chen, Xiang Chen, Hui Tang, Yuanbin Chen, Yuanbo Zhou, Xinwei Dai, Xintao Qiu, Wei Deng, Qinquan Gao, Tong Tong, Mingjia Li, Jin Hu, Xinyu He, Xiaojie Guo, sabarinathan, K Uma, A Sasithradevi, B Sathya Bama, S. Mohamed Mansoor Roomi, V. Srivatsav, Jinjuan Wang, Long Sun, Qiuying Chen, Jiahong Shao, Yizhi Zhang, Marcos V. Conde, Daniel Feijoo, Juan C. Benito, Alvaro García, Jaeho Lee, Seongwan Kim, Sharif S M A, Nodirkhuja Khujaev, Roman Tsoy, Ali Murtaza, Uswah Khairuddin, Ahmad 'Athif Mohd Faudzi, Sampada Malagi, Amogh Joshi, Nikhil Akalwadi, Chaitra Desai, Ramesh Ashok Tabib, Uma Mudenagudi, Wenyi Lian, Wenjing Lian, Jagadeesh Kalyanshetti, Vijayalaxmi Ashok Aralikatti, Palani Yashaswini, Nitish Upasi, Dikshit Hegde, Ujwala Patil, Sujata C, Xingzhuo Yan, Wei Hao, Minghan Fu, Pooja Choksy, Anjali Sarvaiya, Kishor Upla, Kiran Raja, Hailong Yan, Yunkai Zhang, Baiang Li, Jingyi Zhang, Huan Zheng

This paper reviews the NTIRE 2024 low light image enhancement challenge, highlighting the proposed solutions and results.

4k Low-Light Image Enhancement +1

OPDN: Omnidirectional Position-aware Deformable Network for Omnidirectional Image Super-Resolution

no code implementations26 Apr 2023 Xiaopeng Sun, Weiqi Li, Zhenyu Zhang, Qiufang Ma, Xuhan Sheng, Ming Cheng, Haoyu Ma, Shijie Zhao, Jian Zhang, Junlin Li, Li Zhang

Model A aims to enhance the feature extraction ability of 360{\deg} image positional information, while Model B further focuses on the high-frequency information of 360{\deg} images.

Image Super-Resolution Position

Enhance Images as You Like with Unpaired Learning

1 code implementation4 Oct 2021 Xiaopeng Sun, Muxingzi Li, Tianyu He, Lubin Fan

Low-light image enhancement exhibits an ill-posed nature, as a given image may have many enhanced versions, yet recent studies focus on building a deterministic mapping from input to an enhanced version.

Generative Adversarial Network Low-Light Image Enhancement

Distilling with Residual Network for Single Image Super Resolution

no code implementations5 Jul 2019 Xiaopeng Sun, Wen Lu, Rui Wang, Furui Bai

Recently, the deep convolutional neural network (CNN) has made remarkable progress in single image super resolution(SISR).

Image Reconstruction Image Super-Resolution

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.