Search Results for author: Xin Zhao

Found 58 papers, 12 papers with code

Read Extensively, Focus Smartly: A Cross-document Semantic Enhancement Method for Visual Documents NER

no code implementations COLING 2022 Jun Zhao, Xin Zhao, WenYu Zhan, Tao Gui, Qi Zhang, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng, ShiLiang Pu

To deal with this problem, this work proposes a cross-document semantic enhancement method, which consists of two modules: 1) To prevent distractions from irrelevant regions in the current document, we design a learnable attention mask mechanism, which is used to adaptively filter redundant information in the current document.

NER

Continual Pre-training of Language Models for Math Problem Understanding with Syntax-Aware Memory Network

1 code implementation ACL 2022 Zheng Gong, Kun Zhou, Xin Zhao, Jing Sha, Shijin Wang, Ji-Rong Wen

In this paper, we study how to continually pre-train language models for improving the understanding of math problems.

InsPro: Propagating Instance Query and Proposal for Online Video Instance Segmentation

no code implementations5 Jan 2023 Fei He, Haoyang Zhang, Naiyu Gao, Jian Jia, Yanhu Shan, Xin Zhao, Kaiqi Huang

When using such a pair to predict an object instance on the current frame, not only the generated instance is automatically associated with its precursors on previous frames, but the model gets a good prior for predicting the same object.

Association Instance Segmentation +2

Biomedical image analysis competitions: The state of current participation practice

no code implementations16 Dec 2022 Matthias Eisenmann, Annika Reinke, Vivienn Weru, Minu Dietlinde Tizabi, Fabian Isensee, Tim J. Adler, Patrick Godau, Veronika Cheplygina, Michal Kozubek, Sharib Ali, Anubha Gupta, Jan Kybic, Alison Noble, Carlos Ortiz de Solórzano, Samiksha Pachade, Caroline Petitjean, Daniel Sage, Donglai Wei, Elizabeth Wilden, Deepak Alapatt, Vincent Andrearczyk, Ujjwal Baid, Spyridon Bakas, Niranjan Balu, Sophia Bano, Vivek Singh Bawa, Jorge Bernal, Sebastian Bodenstedt, Alessandro Casella, Jinwook Choi, Olivier Commowick, Marie Daum, Adrien Depeursinge, Reuben Dorent, Jan Egger, Hannah Eichhorn, Sandy Engelhardt, Melanie Ganz, Gabriel Girard, Lasse Hansen, Mattias Heinrich, Nicholas Heller, Alessa Hering, Arnaud Huaulmé, Hyunjeong Kim, Bennett Landman, Hongwei Bran Li, Jianning Li, Jun Ma, Anne Martel, Carlos Martín-Isla, Bjoern Menze, Chinedu Innocent Nwoye, Valentin Oreiller, Nicolas Padoy, Sarthak Pati, Kelly Payette, Carole Sudre, Kimberlin Van Wijnen, Armine Vardazaryan, Tom Vercauteren, Martin Wagner, Chuanbo Wang, Moi Hoon Yap, Zeyun Yu, Chun Yuan, Maximilian Zenk, Aneeq Zia, David Zimmerer, Rina Bao, Chanyeol Choi, Andrew Cohen, Oleh Dzyubachyk, Adrian Galdran, Tianyuan Gan, Tianqi Guo, Pradyumna Gupta, Mahmood Haithami, Edward Ho, Ikbeom Jang, Zhili Li, Zhengbo Luo, Filip Lux, Sokratis Makrogiannis, Dominik Müller, Young-tack Oh, Subeen Pang, Constantin Pape, Gorkem Polat, Charlotte Rosalie Reed, Kanghyun Ryu, Tim Scherr, Vajira Thambawita, Haoyu Wang, Xinliang Wang, Kele Xu, Hung Yeh, Doyeob Yeo, Yixuan Yuan, Yan Zeng, Xin Zhao, Julian Abbing, Jannes Adam, Nagesh Adluru, Niklas Agethen, Salman Ahmed, Yasmina Al Khalil, Mireia Alenyà, Esa Alhoniemi, Chengyang An, Talha Anwar, Tewodros Weldebirhan Arega, Netanell Avisdris, Dogu Baran Aydogan, Yingbin Bai, Maria Baldeon Calisto, Berke Doga Basaran, Marcel Beetz, Cheng Bian, Hao Bian, Kevin Blansit, Louise Bloch, Robert Bohnsack, Sara Bosticardo, Jack Breen, Mikael Brudfors, Raphael Brüngel, Mariano Cabezas, Alberto Cacciola, Zhiwei Chen, Yucong Chen, Daniel Tianming Chen, Minjeong Cho, Min-Kook Choi, Chuantao Xie Chuantao Xie, Dana Cobzas, Julien Cohen-Adad, Jorge Corral Acero, Sujit Kumar Das, Marcela de Oliveira, Hanqiu Deng, Guiming Dong, Lars Doorenbos, Cory Efird, Di Fan, Mehdi Fatan Serj, Alexandre Fenneteau, Lucas Fidon, Patryk Filipiak, René Finzel, Nuno R. Freitas, Christoph M. Friedrich, Mitchell Fulton, Finn Gaida, Francesco Galati, Christoforos Galazis, Chang Hee Gan, Zheyao Gao, Shengbo Gao, Matej Gazda, Beerend Gerats, Neil Getty, Adam Gibicar, Ryan Gifford, Sajan Gohil, Maria Grammatikopoulou, Daniel Grzech, Orhun Güley, Timo Günnemann, Chunxu Guo, Sylvain Guy, Heonjin Ha, Luyi Han, Il Song Han, Ali Hatamizadeh, Tian He, Jimin Heo, Sebastian Hitziger, SeulGi Hong, Seungbum Hong, Rian Huang, Ziyan Huang, Markus Huellebrand, Stephan Huschauer, Mustaffa Hussain, Tomoo Inubushi, Ece Isik Polat, Mojtaba Jafaritadi, SeongHun Jeong, Bailiang Jian, Yuanhong Jiang, Zhifan Jiang, Yueming Jin, Smriti Joshi, Abdolrahim Kadkhodamohammadi, Reda Abdellah Kamraoui, Inha Kang, Junghwa Kang, Davood Karimi, April Khademi, Muhammad Irfan Khan, Suleiman A. Khan, Rishab Khantwal, Kwang-Ju Kim, Timothy Kline, Satoshi Kondo, Elina Kontio, Adrian Krenzer, Artem Kroviakov, Hugo Kuijf, Satyadwyoom Kumar, Francesco La Rosa, Abhi Lad, Doohee Lee, Minho Lee, Chiara Lena, Hao Li, Ling Li, Xingyu Li, Fuyuan Liao, Kuanlun Liao, Arlindo Limede Oliveira, Chaonan Lin, Shan Lin, Akis Linardos, Marius George Linguraru, Han Liu, Tao Liu, Di Liu, Yanling Liu, João Lourenço-Silva, Jingpei Lu, Jiangshan Lu, Imanol Luengo, Christina B. Lund, Huan Minh Luu, Yi Lv, Uzay Macar, Leon Maechler, Sina Mansour L., Kenji Marshall, Moona Mazher, Richard McKinley, Alfonso Medela, Felix Meissen, Mingyuan Meng, Dylan Miller, Seyed Hossein Mirjahanmardi, Arnab Mishra, Samir Mitha, Hassan Mohy-ud-Din, Tony Chi Wing Mok, Gowtham Krishnan Murugesan, Enamundram Naga Karthik, Sahil Nalawade, Jakub Nalepa, Mohamed Naser, Ramin Nateghi, Hammad Naveed, Quang-Minh Nguyen, Cuong Nguyen Quoc, Brennan Nichyporuk, Bruno Oliveira, David Owen, Jimut Bahan Pal, Junwen Pan, Wentao Pan, Winnie Pang, Bogyu Park, Vivek Pawar, Kamlesh Pawar, Michael Peven, Lena Philipp, Tomasz Pieciak, Szymon Plotka, Marcel Plutat, Fattaneh Pourakpour, Domen Preložnik, Kumaradevan Punithakumar, Abdul Qayyum, Sandro Queirós, Arman Rahmim, Salar Razavi, Jintao Ren, Mina Rezaei, Jonathan Adam Rico, ZunHyan Rieu, Markus Rink, Johannes Roth, Yusely Ruiz-Gonzalez, Numan Saeed, Anindo Saha, Mostafa Salem, Ricardo Sanchez-Matilla, Kurt Schilling, Wei Shao, Zhiqiang Shen, Ruize Shi, Pengcheng Shi, Daniel Sobotka, Théodore Soulier, Bella Specktor Fadida, Danail Stoyanov, Timothy Sum Hon Mun, Xiaowu Sun, Rong Tao, Franz Thaler, Antoine Théberge, Felix Thielke, Helena Torres, Kareem A. Wahid, Jiacheng Wang, Yifei Wang, Wei Wang, Xiong Wang, Jianhui Wen, Ning Wen, Marek Wodzinski, Ye Wu, Fangfang Xia, Tianqi Xiang, Chen Xiaofei, Lizhan Xu, Tingting Xue, Yuxuan Yang, Lin Yang, Kai Yao, Huifeng Yao, Amirsaeed Yazdani, Michael Yip, Hwanseung Yoo, Fereshteh Yousefirizi, Shunkai Yu, Lei Yu, Jonathan Zamora, Ramy Ashraf Zeineldin, Dewen Zeng, Jianpeng Zhang, Bokai Zhang, Jiapeng Zhang, Fan Zhang, Huahong Zhang, Zhongchen Zhao, Zixuan Zhao, Jiachen Zhao, Can Zhao, Qingshuo Zheng, Yuheng Zhi, Ziqi Zhou, Baosheng Zou, Klaus Maier-Hein, Paul F. Jäger, Annette Kopp-Schneider, Lena Maier-Hein

Of these, 84% were based on standard architectures.

Benchmarking

3D Matting: A Benchmark Study on Soft Segmentation Method for Pulmonary Nodules Applied in Computed Tomography

no code implementations11 Oct 2022 Lin Wang, Xiufen Ye, Donghao Zhang, Wanji He, Lie Ju, Yi Luo, Huan Luo, Xin Wang, Wei Feng, Kaimin Song, Xin Zhao, ZongYuan Ge

In this work, we introduce the image matting into the 3D scenes and use the alpha matte, i. e., a soft mask, to describe lesions in a 3D medical image.

Binarization Image Matting

3D Matting: A Soft Segmentation Method Applied in Computed Tomography

no code implementations16 Sep 2022 Lin Wang, Xiufen Ye, Donghao Zhang, Wanji He, Lie Ju, Xin Wang, Wei Feng, Kaimin Song, Xin Zhao, ZongYuan Ge

It can be caused by many factors, such as the imaging properties, pathological anatomy, and the weak representation of the binary masks, which brings challenges to accurate 3D segmentation.

Anatomy Image Matting

Multimodal foundation models are better simulators of the human brain

1 code implementation17 Aug 2022 Haoyu Lu, Qiongyi Zhou, Nanyi Fei, Zhiwu Lu, Mingyu Ding, Jingyuan Wen, Changde Du, Xin Zhao, Hao Sun, Huiguang He, Ji-Rong Wen

Further, from the perspective of neural encoding (based on our foundation model), we find that both visual and lingual encoders trained multimodally are more brain-like compared with unimodal ones.

Multi-target Tracking of Zebrafish based on Particle Filter

no code implementations9 Aug 2022 Heng Cong, Mingzhu Sun, Duoying Zhou, Xin Zhao

Firstly, by analyzing the motion characteristics of zebrafish, we establish an efficient hybrid motion model to predict its positions; then we establish an appearance model based on the predicted positions to predict the postures of every targets, meanwhile weigh the particles by comparing the difference of predicted pose and observation pose ; finally, we get the optimal position of single zebrafish through the weighted position, and use the joint particle filter to process trajectory linking of multiple zebrafish.

MLRIP: Pre-training a military language representation model with informative factual knowledge and professional knowledge base

no code implementations28 Jul 2022 Hui Li, Xuekang Yang, Xin Zhao, Lin Yu, Jiping Zheng, Wei Sun

Incorporating prior knowledge into pre-trained language models has proven to be effective for knowledge-driven NLP tasks, such as entity typing and relation extraction.

Entity Typing Relation Extraction

JDRec: Practical Actor-Critic Framework for Online Combinatorial Recommender System

no code implementations27 Jul 2022 Xin Zhao, Zhiwei Fang, Yuchen Guo, Jie He, Wenlong Chen, Changping Peng

A combinatorial recommender (CR) system feeds a list of items to a user at a time in the result page, in which the user behavior is affected by both contextual information and items.

Combinatorial Optimization Recommendation Systems

QueryProp: Object Query Propagation for High-Performance Video Object Detection

no code implementations22 Jul 2022 Fei He, Naiyu Gao, Jian Jia, Xin Zhao, Kaiqi Huang

The proposed QueryProp contains two propagation strategies: 1) query propagation is performed from sparse key frames to dense non-key frames to reduce the redundant computation on non-key frames; 2) query propagation is performed from previous key frames to the current key frame to improve feature representation by temporal context modeling.

object-detection Video Object Detection

Unsupervised Domain Adaptive Fundus Image Segmentation with Category-level Regularization

1 code implementation8 Jul 2022 Wei Feng, Lin Wang, Lie Ju, Xin Zhao, Xin Wang, Xiaoyu Shi, ZongYuan Ge

Existing unsupervised domain adaptation methods based on adversarial learning have achieved good performance in several medical imaging tasks.

Image Segmentation Semantic Segmentation +1

PanopticDepth: A Unified Framework for Depth-aware Panoptic Segmentation

1 code implementation CVPR 2022 Naiyu Gao, Fei He, Jian Jia, Yanhu Shan, Haoyang Zhang, Xin Zhao, Kaiqi Huang

To overcome these limitations, we propose a unified framework for the DPS task by applying a dynamic convolution technique to both the PS and depth prediction tasks.

Depth Estimation Depth Prediction +1

SOTVerse: A User-defined Task Space of Single Object Tracking

no code implementations15 Apr 2022 Shiyu Hu, Xin Zhao, Kaiqi Huang

Single object tracking (SOT) research falls into a cycle -- trackers perform well on most benchmarks but quickly fail in challenging scenarios, causing researchers to doubt the insufficient data content and take more effort to construct larger datasets with more challenging situations.

Object Tracking

Flexible Sampling for Long-tailed Skin Lesion Classification

no code implementations7 Apr 2022 Lie Ju, Yicheng Wu, Lin Wang, Zhen Yu, Xin Zhao, Xin Wang, Paul Bonnington, ZongYuan Ge

To address this, in this paper, we propose a curriculum learning-based framework called Flexible Sampling for the long-tailed skin lesion classification task.

Classification Lesion Classification +1

Global Instance Tracking: Locating Target More Like Humans

no code implementations26 Feb 2022 Shiyu Hu, Xin Zhao, Lianghua Huang, Kaiqi Huang

Finally, we design a scientific evaluation procedure using human capabilities as the baseline to judge tracking intelligence.

Decision Making Visual Tracking

A Comprehensive Survey with Quantitative Comparison of Image Analysis Methods for Microorganism Biovolume Measurements

no code implementations18 Feb 2022 Jiawei Zhang, Chen Li, Md Mamunur Rahaman, YuDong Yao, Pingli Ma, Jinghua Zhang, Xin Zhao, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek

This study has high research significance and application value, which can be referred to microbial researchers to have a comprehensive understanding of microorganism biovolume measurements using digital image analysis methods and potential applications.

Image Segmentation Semantic Segmentation

Neural Architecture Search for Inversion

no code implementations5 Jan 2022 Cheng Zhan, Licheng Zhang, Xin Zhao, Chang-Chun Lee, Shujiao Huang

Over the year, people have been using deep learning to tackle inversion problems, and we see the framework has been applied to build relationship between recording wavefield and velocity (Yang et al., 2016).

Neural Architecture Search

Validating the Lottery Ticket Hypothesis with Inertial Manifold Theory

no code implementations NeurIPS 2021 Zeru Zhang, Jiayin Jin, Zijie Zhang, Yang Zhou, Xin Zhao, Jiaxiang Ren, Ji Liu, Lingfei Wu, Ruoming Jin, Dejing Dou

Despite achieving remarkable efficiency, traditional network pruning techniques often follow manually-crafted heuristics to generate pruned sparse networks.

Network Pruning

Hierarchical Knowledge Guided Learning for Real-world Retinal Diseases Recognition

no code implementations17 Nov 2021 Lie Ju, Zhen Yu, Lin Wang, Xin Zhao, Xin Wang, Paul Bonnington, ZongYuan Ge

From a modeling perspective, most deep learning models trained on these datasets may lack the ability to generalize to rare diseases where only a few available samples are presented for training.

Knowledge Distillation

EMDS-7: Environmental Microorganism Image Dataset Seventh Version for Multiple Object Detection Evaluation

no code implementations11 Oct 2021 Hechen Yang, Chen Li, Xin Zhao, Bencheng Cai, Jiawei Zhang, Pingli Ma, Peng Zhao, Ao Chen, Hongzan Sun, Yueyang Teng, Shouliang Qi, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek

The Environmental Microorganism Image Dataset Seventh Version (EMDS-7) is a microscopic image data set, including the original Environmental Microorganism images (EMs) and the corresponding object labeling files in ". XML" format file.

object-detection Object Detection

Image Dataset Compression Based on Matrix Product States

no code implementations29 Sep 2021 Ze-Feng Gao, Peiyu Liu, Xiao-Hui Zhang, Xin Zhao, Z. Y. Xie, Zhong-Yi Lu, Ji-Rong Wen

Based on the MPS structure, we propose a new dataset compression method that compresses datasets by filtering long-range correlation information in task-agnostic scenarios and uses dataset distillation to supplement the information in task-specific scenarios.

Unsupervised Domain Adaptation for Retinal Vessel Segmentation with Adversarial Learning and Transfer Normalization

no code implementations4 Aug 2021 Wei Feng, Lie Ju, Lin Wang, Kaimin Song, Xin Wang, Xin Zhao, Qingyi Tao, ZongYuan Ge

In this work, we explore unsupervised domain adaptation in retinal vessel segmentation by using entropy-based adversarial learning and transfer normalization layer to train a segmentation network, which generalizes well across domains and requires no annotation of the target domain.

Retinal Vessel Segmentation Unsupervised Domain Adaptation

A Comparison for Patch-level Classification of Deep Learning Methods on Transparent Environmental Microorganism Images: from Convolutional Neural Networks to Visual Transformers

no code implementations22 Jun 2021 Hechen Yang, Chen Li, Jinghua Zhang, Peng Zhao, Ao Chen, Xin Zhao, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek

We conclude that ViT performs the worst in classifying 8 * 8 pixel patches, but it outperforms most convolutional neural networks in classifying 224 * 224 pixel patches.

Medical Matting: A New Perspective on Medical Segmentation with Uncertainty

1 code implementation18 Jun 2021 Lin Wang, Lie Ju, Xin Wang, Wanji He, Donghao Zhang, Yelin Huang, Zhiwen Yang, Xuan Yao, Xin Zhao, Xiufen Ye, ZongYuan Ge

None of them investigate the influence of the ambiguous nature of the lesion itself. Inspired by image matting, this paper introduces alpha matte as a soft mask to represent uncertain areas in medical scenes and accordingly puts forward a new uncertainty quantification method to fill the gap of uncertainty research for lesion structure.

Image Matting Image Segmentation +2

A State-of-the-art Survey of Object Detection Techniques in Microorganism Image Analysis: From Classical Methods to Deep Learning Approaches

no code implementations7 May 2021 Pingli Ma, Chen Li, Md Mamunur Rahaman, YuDong Yao, Jiawei Zhang, Shuojia Zou, Xin Zhao, Marcin Grzegorzek

In this review, first, we analyse the existing microorganism detection methods in chronological order, from traditional image processing and traditional machine learning to deep learning methods.

object-detection Object Detection

Relational Subsets Knowledge Distillation for Long-tailed Retinal Diseases Recognition

no code implementations22 Apr 2021 Lie Ju, Xin Wang, Lin Wang, Tongliang Liu, Xin Zhao, Tom Drummond, Dwarikanath Mahapatra, ZongYuan Ge

For example, there are estimated more than 40 different kinds of retinal diseases with variable morbidity, however with more than 30+ conditions are very rare from the global patient cohorts, which results in a typical long-tailed learning problem for deep learning-based screening models.

Knowledge Distillation

Improving Medical Image Classification with Label Noise Using Dual-uncertainty Estimation

no code implementations28 Feb 2021 Lie Ju, Xin Wang, Lin Wang, Dwarikanath Mahapatra, Xin Zhao, Mehrtash Harandi, Tom Drummond, Tongliang Liu, ZongYuan Ge

In this paper, we systematically discuss and define the two common types of label noise in medical images - disagreement label noise from inconsistency expert opinions and single-target label noise from wrong diagnosis record.

Benchmarking General Classification +3

A New Pairwise Deep Learning Feature For Environmental Microorganism Image Analysis

no code implementations24 Feb 2021 Frank Kulwa, Chen Li, Jinghua Zhang, Kimiaki Shirahama, Sergey Kosov, Xin Zhao, Hongzan Sun, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek

In order to fasten, low the cost, increase consistency and accuracy of identification, we propose the novel pairwise deep learning features to analyze microorganisms.

Specificity

STS-GAN: Can We Synthesize Solid Texture with High Fidelity from Arbitrary Exemplars?

no code implementations8 Feb 2021 Xin Zhao, Jifeng Guo, Lin Wang, Fanqi Li, Junteng Zheng, Bo Yang

Solid texture synthesis (STS), an effective way to extend a 2D exemplar to a 3D solid volume, exhibits advantages in numerous application domains.

STS Texture Synthesis

Leveraging Regular Fundus Images for Training UWF Fundus Diagnosis Models via Adversarial Learning and Pseudo-Labeling

no code implementations27 Nov 2020 Lie Ju, Xin Wang, Xin Zhao, Paul Bonnington, Tom Drummond, ZongYuan Ge

We propose the use of a modified cycle generative adversarial network (CycleGAN) model to bridge the gap between regular and UWF fundus and generate additional UWF fundus images for training.

Lesion Detection

Learning Category- and Instance-Aware Pixel Embedding for Fast Panoptic Segmentation

no code implementations28 Sep 2020 Naiyu Gao, Yanhu Shan, Xin Zhao, Kaiqi Huang

Panoptic segmentation (PS) is a complex scene understanding task that requires providing high-quality segmentation for both thing objects and stuff regions.

Instance Segmentation Panoptic Segmentation +1

A Lite Microphone Array Beamforming Scheme with Maximum Signal-to-Noise Ratio Filter

no code implementations19 May 2020 Lu Ma, Xin Zhao, Pei Zhao, Tengrong Su

Since space-domain information can be utilized, microphone array beamforming is often used to enhance the quality of the speech by suppressing directional disturbance.

Synergic Adversarial Label Learning for Grading Retinal Diseases via Knowledge Distillation and Multi-task Learning

no code implementations24 Mar 2020 Lie Ju, Xin Wang, Xin Zhao, Huimin Lu, Dwarikanath Mahapatra, Paul Bonnington, ZongYuan Ge

In addition, we conduct additional experiments to show the effectiveness of SALL from the aspects of reliability and interpretability in the context of medical imaging application.

Classification General Classification +3

A Multi-scale CNN-CRF Framework for Environmental Microorganism Image Segmentation

no code implementations8 Mar 2020 Jinghua Zhang, Chen Li, Frank Kulwa, Xin Zhao, Changhao Sun, Zihan Li, Tao Jiang, Hong Li

In order to assist researchers to identify Environmental Microorganisms (EMs) effectively, a Multi-scale CNN-CRF (MSCC) framework for the EM image segmentation is proposed in this paper.

Image Segmentation Semantic Segmentation

GlobalTrack: A Simple and Strong Baseline for Long-term Tracking

1 code implementation18 Dec 2019 Lianghua Huang, Xin Zhao, Kaiqi Huang

Specifically, we propose GlobalTrack, a pure global instance search based tracker that makes no assumption on the temporal consistency of the target's positions and scales.

Instance Search

TANet: Robust 3D Object Detection from Point Clouds with Triple Attention

1 code implementation11 Dec 2019 Zhe Liu, Xin Zhao, Tengteng Huang, Ruolan Hu, Yu Zhou, Xiang Bai

In this paper, we focus on exploring the robustness of the 3D object detection in point clouds, which has been rarely discussed in existing approaches.

3D Object Detection object-detection

UER: An Open-Source Toolkit for Pre-training Models

1 code implementation IJCNLP 2019 Zhe Zhao, Hui Chen, Jinbin Zhang, Xin Zhao, Tao Liu, Wei Lu, Xi Chen, Haotang Deng, Qi Ju, Xiaoyong Du

Existing works, including ELMO and BERT, have revealed the importance of pre-training for NLP tasks.

SSAP: Single-Shot Instance Segmentation With Affinity Pyramid

2 code implementations ICCV 2019 Naiyu Gao, Yanhu Shan, Yupei Wang, Xin Zhao, Yinan Yu, Ming Yang, Kaiqi Huang

Moreover, incorporating with the learned affinity pyramid, a novel cascaded graph partition module is presented to sequentially generate instances from coarse to fine.

Instance Segmentation Semantic Segmentation

Hyperspectral Image Classification with Deep Metric Learning and Conditional Random Field

no code implementations4 Mar 2019 Yi Liang, Xin Zhao, Alan J. X. Guo, Fei Zhu

To improve the classification performance in the context of hyperspectral image processing, many works have been developed based on two common strategies, namely the spatial-spectral information integration and the utilization of neural networks.

General Classification Hyperspectral Image Classification +3

An End-to-End Solution for Effectively Demoting Watermarked Images in Image Search

no code implementations28 Jan 2019 Ning Ma, Xin Zhao, Mark Bolin

We demonstrate that using these watermark signals together with the new metric in image search ranker can significantly demote the watermarked images during the online image ranking.

Image Retrieval

3D Object Detection Using Scale Invariant and Feature Reweighting Networks

no code implementations8 Jan 2019 Xin Zhao, Zhe Liu, Ruolan Hu, Kaiqi Huang

On the other hand, our network obtains the useful features and suppresses the features with less information by a SENet module.

3D Object Detection object-detection

GOT-10k: A Large High-Diversity Benchmark for Generic Object Tracking in the Wild

2 code implementations29 Oct 2018 Lianghua Huang, Xin Zhao, Kaiqi Huang

(5) Finally, we develop a comprehensive platform for the tracking community that offers full-featured evaluation toolkits, an online evaluation server, and a responsive leaderboard.

Object Tracking

Deep Crisp Boundaries: From Boundaries to Higher-level Tasks

no code implementations8 Jan 2018 Yupei Wang, Xin Zhao, Yin Li, Kaiqi Huang

These ConvNet based edge detectors have approached human level performance on standard benchmarks.

BSDS500 Edge Detection +3

Deep Crisp Boundaries

no code implementations CVPR 2017 Yupei Wang, Xin Zhao, Kaiqi Huang

Edge detection had made significant progress with the help of deep Convolutional Networks (ConvNet).

BSDS500 Edge Detection +1

Query Adaptive Similarity Measure for RGB-D Object Recognition

no code implementations ICCV 2015 Yanhua Cheng, Rui Cai, Chi Zhang, Zhiwei Li, Xin Zhao, Kaiqi Huang, Yong Rui

The reasons are in two-fold: (1) existing similarity measures are sensitive to object pose and scale changes, as well as intra-class variations; and (2) effectively fusing RGB and depth cues is still an open problem.

Object Recognition

Anatomical Feature-guided Volumeric Registration of Multimodal Prostate MRI

no code implementations6 Jul 2013 Xin Zhao, Arie Kaufman

Prostate scans of the same patient taken in three different orientations are first aligned for the accurate detection of anatomical features in 3D.

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.