Search Results for author: Xiong Wang

Found 14 papers, 4 papers with code

Optimal minimax rate of learning interaction kernels

no code implementations28 Nov 2023 Xiong Wang, Inbar Seroussi, Fei Lu

Our tLSE method offers a straightforward approach for establishing the optimal minimax rate for models with either local or nonlocal dependency.

FedSN: A General Federated Learning Framework over LEO Satellite Networks

no code implementations2 Nov 2023 Zheng Lin, Zhe Chen, Zihan Fang, Xianhao Chen, Xiong Wang, Yue Gao

To this end, we propose FedSN as a general FL framework to tackle the above challenges, and fully explore data diversity on LEO satellites.

Federated Learning Image Classification +1

Fusing Monocular Images and Sparse IMU Signals for Real-time Human Motion Capture

1 code implementation1 Sep 2023 Shaohua Pan, Qi Ma, Xinyu Yi, Weifeng Hu, Xiong Wang, Xingkang Zhou, Jijunnan Li, Feng Xu

We believe that the combination is complementary and able to solve the inherent difficulties of using one modality input, including occlusions, extreme lighting/texture, and out-of-view for visual mocap and global drifts for inertial mocap.

3D Human Pose Estimation

DCCRN-KWS: an audio bias based model for noise robust small-footprint keyword spotting

no code implementations21 May 2023 Shubo Lv, Xiong Wang, Sining Sun, Long Ma, Lei Xie

Real-world complex acoustic environments especially the ones with a low signal-to-noise ratio (SNR) will bring tremendous challenges to a keyword spotting (KWS) system.

Denoising Multi-Task Learning +4

Two Stage Contextual Word Filtering for Context bias in Unified Streaming and Non-streaming Transducer

no code implementations17 Jan 2023 Zhanheng Yang, Sining Sun, Xiong Wang, Yike Zhang, Long Ma, Lei Xie

In this paper, we propose an efficient approach to obtain a high quality contextual list for a unified streaming/non-streaming based E2E model.

A Data-Adaptive Prior for Bayesian Learning of Kernels in Operators

no code implementations29 Dec 2022 Neil K. Chada, Quanjun Lang, Fei Lu, Xiong Wang

However, a fixed non-degenerate prior leads to a divergent posterior mean when the observation noise becomes small, if the data induces a perturbation in the eigenspace of zero eigenvalues of the inversion operator.

Biomedical image analysis competitions: The state of current participation practice

no code implementations16 Dec 2022 Matthias Eisenmann, Annika Reinke, Vivienn Weru, Minu Dietlinde Tizabi, Fabian Isensee, Tim J. Adler, Patrick Godau, Veronika Cheplygina, Michal Kozubek, Sharib Ali, Anubha Gupta, Jan Kybic, Alison Noble, Carlos Ortiz de Solórzano, Samiksha Pachade, Caroline Petitjean, Daniel Sage, Donglai Wei, Elizabeth Wilden, Deepak Alapatt, Vincent Andrearczyk, Ujjwal Baid, Spyridon Bakas, Niranjan Balu, Sophia Bano, Vivek Singh Bawa, Jorge Bernal, Sebastian Bodenstedt, Alessandro Casella, Jinwook Choi, Olivier Commowick, Marie Daum, Adrien Depeursinge, Reuben Dorent, Jan Egger, Hannah Eichhorn, Sandy Engelhardt, Melanie Ganz, Gabriel Girard, Lasse Hansen, Mattias Heinrich, Nicholas Heller, Alessa Hering, Arnaud Huaulmé, Hyunjeong Kim, Bennett Landman, Hongwei Bran Li, Jianning Li, Jun Ma, Anne Martel, Carlos Martín-Isla, Bjoern Menze, Chinedu Innocent Nwoye, Valentin Oreiller, Nicolas Padoy, Sarthak Pati, Kelly Payette, Carole Sudre, Kimberlin Van Wijnen, Armine Vardazaryan, Tom Vercauteren, Martin Wagner, Chuanbo Wang, Moi Hoon Yap, Zeyun Yu, Chun Yuan, Maximilian Zenk, Aneeq Zia, David Zimmerer, Rina Bao, Chanyeol Choi, Andrew Cohen, Oleh Dzyubachyk, Adrian Galdran, Tianyuan Gan, Tianqi Guo, Pradyumna Gupta, Mahmood Haithami, Edward Ho, Ikbeom Jang, Zhili Li, Zhengbo Luo, Filip Lux, Sokratis Makrogiannis, Dominik Müller, Young-tack Oh, Subeen Pang, Constantin Pape, Gorkem Polat, Charlotte Rosalie Reed, Kanghyun Ryu, Tim Scherr, Vajira Thambawita, Haoyu Wang, Xinliang Wang, Kele Xu, Hung Yeh, Doyeob Yeo, Yixuan Yuan, Yan Zeng, Xin Zhao, Julian Abbing, Jannes Adam, Nagesh Adluru, Niklas Agethen, Salman Ahmed, Yasmina Al Khalil, Mireia Alenyà, Esa Alhoniemi, Chengyang An, Talha Anwar, Tewodros Weldebirhan Arega, Netanell Avisdris, Dogu Baran Aydogan, Yingbin Bai, Maria Baldeon Calisto, Berke Doga Basaran, Marcel Beetz, Cheng Bian, Hao Bian, Kevin Blansit, Louise Bloch, Robert Bohnsack, Sara Bosticardo, Jack Breen, Mikael Brudfors, Raphael Brüngel, Mariano Cabezas, Alberto Cacciola, Zhiwei Chen, Yucong Chen, Daniel Tianming Chen, Minjeong Cho, Min-Kook Choi, Chuantao Xie Chuantao Xie, Dana Cobzas, Julien Cohen-Adad, Jorge Corral Acero, Sujit Kumar Das, Marcela de Oliveira, Hanqiu Deng, Guiming Dong, Lars Doorenbos, Cory Efird, Sergio Escalera, Di Fan, Mehdi Fatan Serj, Alexandre Fenneteau, Lucas Fidon, Patryk Filipiak, René Finzel, Nuno R. Freitas, Christoph M. Friedrich, Mitchell Fulton, Finn Gaida, Francesco Galati, Christoforos Galazis, Chang Hee Gan, Zheyao Gao, Shengbo Gao, Matej Gazda, Beerend Gerats, Neil Getty, Adam Gibicar, Ryan Gifford, Sajan Gohil, Maria Grammatikopoulou, Daniel Grzech, Orhun Güley, Timo Günnemann, Chunxu Guo, Sylvain Guy, Heonjin Ha, Luyi Han, Il Song Han, Ali Hatamizadeh, Tian He, Jimin Heo, Sebastian Hitziger, SeulGi Hong, Seungbum Hong, Rian Huang, Ziyan Huang, Markus Huellebrand, Stephan Huschauer, Mustaffa Hussain, Tomoo Inubushi, Ece Isik Polat, Mojtaba Jafaritadi, SeongHun Jeong, Bailiang Jian, Yuanhong Jiang, Zhifan Jiang, Yueming Jin, Smriti Joshi, Abdolrahim Kadkhodamohammadi, Reda Abdellah Kamraoui, Inha Kang, Junghwa Kang, Davood Karimi, April Khademi, Muhammad Irfan Khan, Suleiman A. Khan, Rishab Khantwal, Kwang-Ju Kim, Timothy Kline, Satoshi Kondo, Elina Kontio, Adrian Krenzer, Artem Kroviakov, Hugo Kuijf, Satyadwyoom Kumar, Francesco La Rosa, Abhi Lad, Doohee Lee, Minho Lee, Chiara Lena, Hao Li, Ling Li, Xingyu Li, Fuyuan Liao, Kuanlun Liao, Arlindo Limede Oliveira, Chaonan Lin, Shan Lin, Akis Linardos, Marius George Linguraru, Han Liu, Tao Liu, Di Liu, Yanling Liu, João Lourenço-Silva, Jingpei Lu, Jiangshan Lu, Imanol Luengo, Christina B. Lund, Huan Minh Luu, Yi Lv, Uzay Macar, Leon Maechler, Sina Mansour L., Kenji Marshall, Moona Mazher, Richard McKinley, Alfonso Medela, Felix Meissen, Mingyuan Meng, Dylan Miller, Seyed Hossein Mirjahanmardi, Arnab Mishra, Samir Mitha, Hassan Mohy-ud-Din, Tony Chi Wing Mok, Gowtham Krishnan Murugesan, Enamundram Naga Karthik, Sahil Nalawade, Jakub Nalepa, Mohamed Naser, Ramin Nateghi, Hammad Naveed, Quang-Minh Nguyen, Cuong Nguyen Quoc, Brennan Nichyporuk, Bruno Oliveira, David Owen, Jimut Bahan Pal, Junwen Pan, Wentao Pan, Winnie Pang, Bogyu Park, Vivek Pawar, Kamlesh Pawar, Michael Peven, Lena Philipp, Tomasz Pieciak, Szymon Plotka, Marcel Plutat, Fattaneh Pourakpour, Domen Preložnik, Kumaradevan Punithakumar, Abdul Qayyum, Sandro Queirós, Arman Rahmim, Salar Razavi, Jintao Ren, Mina Rezaei, Jonathan Adam Rico, ZunHyan Rieu, Markus Rink, Johannes Roth, Yusely Ruiz-Gonzalez, Numan Saeed, Anindo Saha, Mostafa Salem, Ricardo Sanchez-Matilla, Kurt Schilling, Wei Shao, Zhiqiang Shen, Ruize Shi, Pengcheng Shi, Daniel Sobotka, Théodore Soulier, Bella Specktor Fadida, Danail Stoyanov, Timothy Sum Hon Mun, Xiaowu Sun, Rong Tao, Franz Thaler, Antoine Théberge, Felix Thielke, Helena Torres, Kareem A. Wahid, Jiacheng Wang, Yifei Wang, Wei Wang, Xiong Wang, Jianhui Wen, Ning Wen, Marek Wodzinski, Ye Wu, Fangfang Xia, Tianqi Xiang, Chen Xiaofei, Lizhan Xu, Tingting Xue, Yuxuan Yang, Lin Yang, Kai Yao, Huifeng Yao, Amirsaeed Yazdani, Michael Yip, Hwanseung Yoo, Fereshteh Yousefirizi, Shunkai Yu, Lei Yu, Jonathan Zamora, Ramy Ashraf Zeineldin, Dewen Zeng, Jianpeng Zhang, Bokai Zhang, Jiapeng Zhang, Fan Zhang, Huahong Zhang, Zhongchen Zhao, Zixuan Zhao, Jiachen Zhao, Can Zhao, Qingshuo Zheng, Yuheng Zhi, Ziqi Zhou, Baosheng Zou, Klaus Maier-Hein, Paul F. Jäger, Annette Kopp-Schneider, Lena Maier-Hein

Of these, 84% were based on standard architectures.

Benchmarking

Decentralized Task Offloading in Edge Computing: A Multi-User Multi-Armed Bandit Approach

no code implementations22 Dec 2021 Xiong Wang, Jiancheng Ye, John C. S. Lui

Mobile edge computing facilitates users to offload computation tasks to edge servers for meeting their stringent delay requirements.

Edge-computing

Mean Field Equilibrium in Multi-Armed Bandit Game with Continuous Reward

no code implementations3 May 2021 Xiong Wang, Riheng Jia

In this paper, we study the mean field bandit game with a continuous reward function.

WeNet: Production oriented Streaming and Non-streaming End-to-End Speech Recognition Toolkit

3 code implementations2 Feb 2021 Zhuoyuan Yao, Di wu, Xiong Wang, BinBin Zhang, Fan Yu, Chao Yang, Zhendong Peng, Xiaoyu Chen, Lei Xie, Xin Lei

In this paper, we propose an open source, production first, and production ready speech recognition toolkit called WeNet in which a new two-pass approach is implemented to unify streaming and non-streaming end-to-end (E2E) speech recognition in a single model.

speech-recognition Speech Recognition

Unified Streaming and Non-streaming Two-pass End-to-end Model for Speech Recognition

5 code implementations10 Dec 2020 BinBin Zhang, Di wu, Zhuoyuan Yao, Xiong Wang, Fan Yu, Chao Yang, Liyong Guo, Yaguang Hu, Lei Xie, Xin Lei

In this paper, we present a novel two-pass approach to unify streaming and non-streaming end-to-end (E2E) speech recognition in a single model.

speech-recognition Speech Recognition

The SLT 2021 children speech recognition challenge: Open datasets, rules and baselines

no code implementations13 Nov 2020 Fan Yu, Zhuoyuan Yao, Xiong Wang, Keyu An, Lei Xie, Zhijian Ou, Bo Liu, Xiulin Li, Guanqiong Miao

Automatic speech recognition (ASR) has been significantly advanced with the use of deep learning and big data.

Sound Audio and Speech Processing

IEEE SLT 2021 Alpha-mini Speech Challenge: Open Datasets, Tracks, Rules and Baselines

1 code implementation4 Nov 2020 Yihui Fu, Zhuoyuan Yao, Weipeng He, Jian Wu, Xiong Wang, Zhanheng Yang, Shimin Zhang, Lei Xie, DongYan Huang, Hui Bu, Petr Motlicek, Jean-Marc Odobez

In this challenge, we open source a sizable speech, keyword, echo and noise corpus for promoting data-driven methods, particularly deep-learning approaches on KWS and SSL.

Sound Audio and Speech Processing

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.