Search Results for author: Guanshuo Wang

Found 9 papers, 5 papers with code

Generalizable Person Search on Open-world User-Generated Video Content

no code implementations16 Oct 2023 Junjie Li, Guanshuo Wang, Yichao Yan, Fufu Yu, Qiong Jia, Jie Qin, Shouhong Ding, Xiaokang Yang

Person search is a challenging task that involves detecting and retrieving individuals from a large set of un-cropped scene images.

Domain Generalization Person Search

SoccerNet 2023 Challenges Results

2 code implementations12 Sep 2023 Anthony Cioppa, Silvio Giancola, Vladimir Somers, Floriane Magera, Xin Zhou, Hassan Mkhallati, Adrien Deliège, Jan Held, Carlos Hinojosa, Amir M. Mansourian, Pierre Miralles, Olivier Barnich, Christophe De Vleeschouwer, Alexandre Alahi, Bernard Ghanem, Marc Van Droogenbroeck, Abdullah Kamal, Adrien Maglo, Albert Clapés, Amr Abdelaziz, Artur Xarles, Astrid Orcesi, Atom Scott, Bin Liu, Byoungkwon Lim, Chen Chen, Fabian Deuser, Feng Yan, Fufu Yu, Gal Shitrit, Guanshuo Wang, Gyusik Choi, Hankyul Kim, Hao Guo, Hasby Fahrudin, Hidenari Koguchi, Håkan Ardö, Ibrahim Salah, Ido Yerushalmy, Iftikar Muhammad, Ikuma Uchida, Ishay Be'ery, Jaonary Rabarisoa, Jeongae Lee, Jiajun Fu, Jianqin Yin, Jinghang Xu, Jongho Nang, Julien Denize, Junjie Li, Junpei Zhang, Juntae Kim, Kamil Synowiec, Kenji Kobayashi, Kexin Zhang, Konrad Habel, Kota Nakajima, Licheng Jiao, Lin Ma, Lizhi Wang, Luping Wang, Menglong Li, Mengying Zhou, Mohamed Nasr, Mohamed Abdelwahed, Mykola Liashuha, Nikolay Falaleev, Norbert Oswald, Qiong Jia, Quoc-Cuong Pham, Ran Song, Romain Hérault, Rui Peng, Ruilong Chen, Ruixuan Liu, Ruslan Baikulov, Ryuto Fukushima, Sergio Escalera, Seungcheon Lee, Shimin Chen, Shouhong Ding, Taiga Someya, Thomas B. Moeslund, Tianjiao Li, Wei Shen, Wei zhang, Wei Li, Wei Dai, Weixin Luo, Wending Zhao, Wenjie Zhang, Xinquan Yang, Yanbiao Ma, Yeeun Joo, Yingsen Zeng, Yiyang Gan, Yongqiang Zhu, Yujie Zhong, Zheng Ruan, Zhiheng Li, Zhijian Huang, Ziyu Meng

More information on the tasks, challenges, and leaderboards are available on https://www. soccer-net. org.

Action Spotting Camera Calibration +3

Exploiting the Textual Potential from Vision-Language Pre-training for Text-based Person Search

no code implementations8 Mar 2023 Guanshuo Wang, Fufu Yu, Junjie Li, Qiong Jia, Shouhong Ding

Text-based Person Search (TPS), is targeted on retrieving pedestrians to match text descriptions instead of query images.

Attribute Person Search +2

SoccerNet 2022 Challenges Results

7 code implementations5 Oct 2022 Silvio Giancola, Anthony Cioppa, Adrien Deliège, Floriane Magera, Vladimir Somers, Le Kang, Xin Zhou, Olivier Barnich, Christophe De Vleeschouwer, Alexandre Alahi, Bernard Ghanem, Marc Van Droogenbroeck, Abdulrahman Darwish, Adrien Maglo, Albert Clapés, Andreas Luyts, Andrei Boiarov, Artur Xarles, Astrid Orcesi, Avijit Shah, Baoyu Fan, Bharath Comandur, Chen Chen, Chen Zhang, Chen Zhao, Chengzhi Lin, Cheuk-Yiu Chan, Chun Chuen Hui, Dengjie Li, Fan Yang, Fan Liang, Fang Da, Feng Yan, Fufu Yu, Guanshuo Wang, H. Anthony Chan, He Zhu, Hongwei Kan, Jiaming Chu, Jianming Hu, Jianyang Gu, Jin Chen, João V. B. Soares, Jonas Theiner, Jorge De Corte, José Henrique Brito, Jun Zhang, Junjie Li, Junwei Liang, Leqi Shen, Lin Ma, Lingchi Chen, Miguel Santos Marques, Mike Azatov, Nikita Kasatkin, Ning Wang, Qiong Jia, Quoc Cuong Pham, Ralph Ewerth, Ran Song, RenGang Li, Rikke Gade, Ruben Debien, Runze Zhang, Sangrok Lee, Sergio Escalera, Shan Jiang, Shigeyuki Odashima, Shimin Chen, Shoichi Masui, Shouhong Ding, Sin-wai Chan, Siyu Chen, Tallal El-Shabrawy, Tao He, Thomas B. Moeslund, Wan-Chi Siu, Wei zhang, Wei Li, Xiangwei Wang, Xiao Tan, Xiaochuan Li, Xiaolin Wei, Xiaoqing Ye, Xing Liu, Xinying Wang, Yandong Guo, YaQian Zhao, Yi Yu, YingYing Li, Yue He, Yujie Zhong, Zhenhua Guo, Zhiheng Li

The SoccerNet 2022 challenges were the second annual video understanding challenges organized by the SoccerNet team.

Action Spotting Camera Calibration +3

Domain Adaptive Person Search

2 code implementations25 Jul 2022 Junjie Li, Yichao Yan, Guanshuo Wang, Fufu Yu, Qiong Jia, Shouhong Ding

In this paper, we take a further step and present Domain Adaptive Person Search (DAPS), which aims to generalize the model from a labeled source domain to the unlabeled target domain.

Pedestrian Detection Person Re-Identification +1

Receptive Multi-granularity Representation for Person Re-Identification

no code implementations31 Aug 2020 Guanshuo Wang, Yufeng Yuan, Jiwei Li, Shiming Ge, Xi Zhou

Current stripe-based feature learning approaches have delivered impressive accuracy, but do not make a proper trade-off between diversity, locality, and robustness, which easily suffers from part semantic inconsistency for the conflict between rigid partition and misalignment.

Person Re-Identification

Self-similarity Grouping: A Simple Unsupervised Cross Domain Adaptation Approach for Person Re-identification

1 code implementation ICCV 2019 Yang Fu, Yunchao Wei, Guanshuo Wang, Yuqian Zhou, Honghui Shi, Thomas Huang

Upon our SSG, we further introduce a clustering-guided semisupervised approach named SSG ++ to conduct the one-shot domain adaption in an open set setting (i. e. the number of independent identities from the target domain is unknown).

Clustering One-Shot Learning +2

Learning Discriminative Features with Multiple Granularities for Person Re-Identification

15 code implementations4 Apr 2018 Guanshuo Wang, Yufeng Yuan, Xiong Chen, Jiwei Li, Xi Zhou

Instead of learning on semantic regions, we uniformly partition the images into several stripes, and vary the number of parts in different local branches to obtain local feature representations with multiple granularities.

Ranked #3 on Person Re-Identification on SYSU-30k (using extra training data)

Person Re-Identification Re-Ranking

Cannot find the paper you are looking for? You can Submit a new open access paper.